Zakładanie nowych kont pocztowych dla pracowników i organizacji UO w domenie uni.opole.pl

Pobierz wersję opisową w DOC: Procedura zakładania kont poczty elektronicznej na UO

Procedura zakładania kont poczty elektronicznej dla pracowników naukowych (etatowych i nieetatowych), administracyjnych oraz kół naukowych i organizacji studenckich Uniwersytetu Opolskiego.

1. Użytkownicy

Konta poczty elektronicznej w domenie uni.opole.pl są dostępne dla pracowników naukowych, pracowników administracyjnych oraz kół naukowych i organizacji studenckich Uniwersytetu Opolskiego.

2. Procedury

Założenie konta poczty elektronicznej wymaga obecności osoby dla której konto jest zakładane (polityka bezpieczeństwa) w Centrum Informatycznym UO, przy ulicy Katowickiej 91-93, 45-054 Opole, D.S. Spójnik, pok. 71. Po przedstawieniu odpowiednich dokumentów użytkownikowi zostaje przydzielone konto poczty elektronicznej oraz hasło. Każdy użytkownik zostaje pouczony o zasadach bezpiecznego przechowywania hasła do konta pocztowego oraz uzyskuje informacje niezbędne do właściwej konfiguracji oraz obsługi programu pocztowego.

Nauczyciele akademiccy

Nauczyciele akademiccy UO (etatowi i nieetatowi) zobowiązani są do wypełnienia oraz dostarczenia do Centrum Informatycznego UO wniosku o założenie konta pocztowego i przedstawienia jednego z poniższych dokumentów:

  • dowodu osobistego
  • paszportu

Pracownicy administracyjni UO

Konta poczty elektronicznej dla pracowników administracyjnych UO są zakładane na polecenie kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej, w której jest zatrudniony pracownik

Koła naukowe i organizacje studenckie UO

Konta poczty elektronicznej dla studentów reprezentujących koła naukowe lub organizacje studenckie UO zakładane są po wypełnieniu wniosku o założenie konta pocztowego zawierającego zgodę i podpis Prorektora d/s kształcenia i nauki  oraz dostarczenie do Centrum Informatycznego UO. Dodatkowo należy okazać dowód tożsamości osoby odpowiedzialnej za konto e-mail

3. Informacje dodatkowe

Wszelkie problemy, uwagi dotyczące poczty elektronicznej (e-mail) należy zgłaszać do Adam Buhl (e-mail: adam.buhl@uni.opole.pl) lub inż. Sławomira Paszkiewicza (e-mail: slawomir.paszkiewicz@uni.opole.pl) – administratorów serwera poczty. Nr telefonu: 077 452 7052,

Witryna centrum.uni.opole.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close