Poczta dla studenta UO

Elektroniczna poczta studencka generowana jest studentom automatycznie w momencie przyjęcia na studia.

Adres e-mail ma postać nr_indeksu@student.uni.opole.pl

Hasło do poczty pozostaje to samo, które było używane podczas rejestracji na studia w systemie IRK.

Do kontaktów z pracownikami UO prosimy używać poczty studenckiej co pozwala na weryfikację korespondenta. Poczta powinna być systematycznie sprawdzana przez studenta, gdyż tam zazwyczaj wysyłane są wiadomości systemowe, rożne informacje z systemu USOS, dotyczące spraw studenckich oraz korespondencje od pracowników uczelni. Pocztę studencką można sprawdzić na www.poczta.uni.opole.pl.

Studencki adres e-mail wraz z hasłem do niego przypisanym stanowi login do systemów informatycznych objętych Centralnym Punktem Logowania – CAS.
Zmiana hasła lub odzyskanie zapomnianego hasła jest możliwe zdalnie, poprzez pulpit zarządzania kontem systemu CAS, pod warunkiem, że w systemie CAS będzie aktualny i poprawny dodatkowy adres e-mail, który przeniesiony został z systemu IRK.

W szczególnym przypadku hasło do poczty można zmienić osobiście w swoim macierzystym dziekanacie. Hasło wygenerowane w dziekanacie działa dopiero po synchronizacji danych, która odbywa się o godzinie 6:00, 12:00 i 16:00.

Witryna centrum.uni.opole.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close