Serwisy internetowe

 

http://usosweb.uni.opole.pl    apd   osa-logo ankieter    srs-32    informator-32  

 

USOSweb

http://usosweb.uni.opole.pl

usosweb  usosweb.uni.opole.pl

USOSweb jest internetową częścią USOS-a służącą dydaktykom i studentom do kontaktów pomiędzy sobą oraz do komunikowania się z administracją uczelni. Za pomocą USOSweba studenci mogą na przykład zapisywać się na zajęcia, uzyskiwać informacje o przebiegu swoich studiów oraz o płatnościach za usługi edukacyjne.

Nauczyciele akademiccy mogą na przykład wystawiać oceny egzaminacyjne, sporządzać protokoły itp.

Dostęp do USOSweba przez stronę http://usosweb.uni.opole.pl jest autoryzowany i jest możliwy po zalogowaniu się w Centralnym Punkcie Logowania.

Autoryzacja logowania daje gwarancję, że dostęp do danych posiadają właściwe osoby, pracownik czy student uzyskuje dostęp tylko do danych związanych z jego osobą czy działalnością.

Każda osoba odwiedzająca http://usosweb.uni.opole.pl może mieć nieautoryzowany, ograniczony dostęp do aplikacji. Przydatna pozycja w menu, która nie wymaga logowania to Katalog, gdzie można odszukać informacje dotyczące pracowników dydaktycznych, przedmiotów, struktury studiów lub jednostek organizacyjnych uczelni.

APD

apd www.apd.uni.opole.pl

Archiwum Prac Dyplomowych jest serwisem ściśle współpracującym z USOS. Jest to katalog i repozytorium elektronicznych prac dyplomowych powstających na uczelni. Wspomaga procedurę składania i archiwizacji dla osób zaangażowanych w powstanie pracy: autorów, promotorów, recenzentów, którzy na określonych etapach obsługi pracy dyplomowej mają obowiązek wykonania pewnych zadań. APD jest zintegrowany z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym.

OSA - Otwarty System Antyplagiatowy

osa-logo portal.osaweb.pl

 

osa-logo www.osa.uni.opole.pl

W Uniwersytecie Opolskim dostęp do systemu OSA posiadają promotorzy.

Więcej informacji można uzyskać na stronach projektu

www.osaweb.pl oraz na https://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarty_System_Antyplagiatowy

Ankieter

ankieter www.ankieter.uni.opole.pl

Ankieter to uniwersytecki portal ankietujący. Dostępne są w nim ankiety zarówno dla studentów jak i pracowników.

Aby umieścić ankietę w systemie prosimy o kontakt z Centrum Informatycznym w celu ustalenia szczegółów dotyczących ankiety, takich jak: czas trwania, ustalenie grupy docelowej, nazwy pliku z kwestionariuszem itp.

SRS
srs-32
ECTS