Serwisy internetowe

   

http://usosweb.uni.opole.pl    apd   osa-logo  ankieter    srs-32    informator-32 

 

USOSweb

 

usosweb  usosweb.uni.opole.pl

USOSweb jest internetową częścią USOS-a służącą dydaktykom i studentom do kontaktów pomiędzy sobą oraz do komunikowania się z administracją uczelni. Za pomocą USOSweba studenci mogą na przykład zapisywać się na zajęcia, uzyskiwać informacje o przebiegu swoich studiów oraz o płatnościach za usługi edukacyjne.

Nauczyciele akademiccy mogą na przykład wystawiać oceny egzaminacyjne, sporządzać protokoły itp.

Dostęp do USOSweba przez stronę http://usosweb.uni.opole.pl jest autoryzowany i jest możliwy po zalogowaniu się w Centralnym Punkcie Logowania.

Autoryzacja logowania daje gwarancję, że dostęp do danych posiadają właściwe osoby, pracownik czy student uzyskuje dostęp tylko do danych związanych z jego osobą czy działalnością.

Każda osoba odwiedzająca http://usosweb.uni.opole.pl może mieć nieautoryzowany, ograniczony dostęp do aplikacji. Przydatna pozycja w menu, która nie wymaga logowania to Katalog, gdzie można odszukać informacje dotyczące pracowników, studentów, przedmiotów czy struktury studiów.

UL

ul-32 Rejestracja Żetonowa www.ul.uni.opole.pl

Podstawowym zadaniem systemu jest w pełni zautomatyzowane rejestrowanie studentów do grup zajęciowych przedmiotów, nadawanie studentom uprawnień do zaliczenia tych przedmiotów przy wykorzystaniu tak zwanych żetonów.

Żetony stanowią formę zapłaty za uczestnictwo w zajęciach, a także limitują dostęp studentów do grup zajęciowych.

Rejestracja żetonowa charakteryzuje się:

  • zasadą “kto pierwszy ten lepszy”
  • automatycznym naliczaniem opłat przy rejestracji na zajęcia w przypadku dokupienia przez studenta żetonów
  • wygodną i prostą formą zarządzania dokonanymi rejestracjami, bilansem zużycia poszczególnych typów żetonów oraz naliczonymi opłatami
  • czytelnym interfejsem, który zapewnia wygodne administrowanie systemem, studentom łatwe poruszanie się po aplikacji, łatwe wyszukiwanie grup zajęciowych do których chcą się zapisać.
APD

apd www.apd.uni.opole.pl

Archiwum Prac Dyplomowych jest serwisem ściśle współpracującym z USOS. Jest to katalog i repozytorium elektronicznych prac dyplomowych powstających na uczelni. Wspomaga procedurę składania i archiwizacji dla osób zaangażowanych w powstanie pracy: autorów, promotorów, recenzentów, którzy na określonych etapach obsługi pracy dyplomowej mają obowiązek wykonania pewnych zadań. APD jest zintegrowany z Otwartym Systemem Antyplagiatowym OSA.

OSA - Otwarty System Antyplagiatowy

osa-logo www.osa.uni.opole.pl

Otwarty System Antyplagiatowy (OSA) to narzędzie wspomagające wyszukiwanie plagiatów. System ten jest skuteczniejszy niż stosowane do tej pory instrumenty. Kontrola tekstu jest niepodatna na szereg metod zamaskowania plagiatu jak np. zmiana szyku zdania, zastąpienie słów synonimami, czy łączenie tekstów z wielu źródeł. Dokumenty przechowywane są wewnątrz bazy referencyjnej w postaci wektorów, co uniemożliwia ich odczytanie niepożądanym użytkownikom.

OSA opracowany został w ramach projektu realizowanego przez Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) przy współpracy z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

W Uniwersytecie Opolskim dostęp do systemu OSA posiadają promotorzy bezpośrednio z systemu APD.

Docelowo system OSA zostanie zintegrowany z Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD), tworzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ORPPD gromadzi teksty prac dyplomowych obronionych na polskich uczelniach.

Więcej informacji można uzyskać na stronach projektu

www.osaweb.pl oraz na https://pl.wikipedia.org/wiki/Otwarty_System_Antyplagiatowy

Ankieter

ankieter www.ankieter.uni.opole.pl

Ankieter to uniwersytecki portal ankietujący. Dostępne są w nim ankiety zarówno dla studentów jak i pracowników.

Aby umieścić ankietę w systemie prosimy o kontakt z Centrum Informatycznym w celu ustalenia szczegółów dotyczących ankiety, takich jak: czas trwania, ustalenie grupy docelowej, nazwy pliku z kwestionariuszem itp.

SRS

srs-32

ECTS

Witryna centrum.uni.opole.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close