aemailW związku ze stale zwiększającym się procederem rozsyłania niechcianych wiadomości (spamu) przez wyspecjalizowane grupy użytkowników Internetu, Centrum Informatyczne z dniem 12 grudnia 2006 roku wprowadziło kolejne ograniczenie antyspamowe – greylisting („szara lista”).

Idea greylistingu polega na założeniu, że system wysyłającego jest ukierunkowany na wysyłanie jak największej ilości poczty do losowych odbiorców. Spamerzy osiągają dobre wyniki wstawiając do nagłówka lub treści wiadomości losowo dobrane informacje. Powoduje to uniknięcie zabezpieczeń list sum kontrolnych, ale też fakt, iż rzadko kiedy mamy do czynienia z identycznym e-mailem. Greylisting nakazuje powtórne potwierdzenie chęci wysłania wiadomości. Jeżeli serwer wysyłający nie wyśle identycznej wiadomości ponownie, nie zostaje ona dostarczona.

Z punktu widzenia użytkownika greylisting to przede wszystkim znacznie mniejsza ilość spamu w skrzynce pocztowej. Jednak ponieważ dostarczanie poczty w greylistingu polega na powtórnym nadaniu wiadomości przez zewnętrzny serwer, administrator implementujący to rozwiązanie nie ma wpływu na opóźnienia związane z dostarczeniem wiadomości. Konkretny czas opóźnienia zależy od serwera wysyłającego i wynosi zwykle ok. 10 minut, jednak w przypadku serwerów z domyślnymi lub nieprawidłowymi ustawieniami może wynosić ok. 30 minut.

Z punktu widzenia administratora greylisting to w istocie baza połączeń do serwera zapisywana w pewnym okresie czasu, zawierająca również dane pozwalające zidentyfikować wiadomość pocztową. Każda wiadomość przychodząca jest przez serwer odrzucana, a pewne cechy charakterystyczne wiadomości są zapisywane do bazy. W przypadku ponownego przesyłania wiadomości serwer odbierający dokonuje porównania i w przypadku powodzenia zasada pierwszego odrzucenia nie jest stosowana. Wiadomość zostaje dostarczona.

Przesyłanie wiadomości w domenie uni.opole.pl i podrzędnych odbywa sie z wyłączeniem greylistingu. Więcej informacji o greylistingu można znaleźć na stronie: http://projects.puremagic.com/greylisting/whitepaper.html

W przypadku problemów związanych z powyższym rozwiązaniem prosimy kontaktować się z administratorem poczty pod adresem slawomir.paszkiewicz@uni.opole.pl