W ramach umowy na sukcesywne dostawy komputerów komputerów stacjonarnych zawartej z Przedsiębiorstwem Wytwórczo-Handlowym WIP z Rybnika, możliwy jest zakup komputerów o indywidualnie dobieranej konfiguracji zależnie od potrzeb zainteresowanego zakupem. Wybór możliwych komponentów jest wprawdzie ograniczony, ale zapewnia możliwie szerokie spektrum możliwych do osiągnięcia parametrów wymaganych dla konkretnych zastosowań. Realizacja zakupu odbywa się na podstawie dostarczonego do Centrum Informatycznego wypełnionego formularza zamówienia w którym Zainteresowany wybiera podzespoły zestawu komputerowego . Zgodnie z umową jej Wykonawca dostarcza sprzęt zbudowany na bazie komponentów o parametrach nie gorszych niż przedstawione poniżej. Modele dostarczanych podzespołów  będą uzależnione od ich dostępności w momencie składania zamówienia.

Procedura zakupu komputerów stacjonarnych

Składanie zamówienia na monitory w ramach umowy na dostawę sukcesywną nr D/52/2019 część nr 1 z dnia 14.08.2020  r., należy:

ETAP 1

 1. Pobrać plik formularz zamówienia (skoroszyt  Excel) i wypełnić go w następujący sposób: a) w wierszu powyżej tabeli wskazać ilość zamawianych komputerów; b) w kolumnie “Właściwości” wybrać właściwości dla odpowiedniego elementu/podzespołu zestawu; c) w kolumnie ilość wskazać (tam gdzie jest to dostępne) ilość poszczególnych podzespołów.
 2. W części “WNIOSKODAWCA” należy podać informacje dotyczące zainteresowanego zakupem oraz wskazać źródło finansowania zakupu. Podane informacje należy potwierdzić odpowiednio podpisami.
 3. Zależnie od wskazanego źródła finansowania należy przekazać zamówienie do Kwestora lub osoby upoważnionej w celu potwierdzenia źródła finansowania.
 4. Dostarczyć wypełnione i podpisane (przez wszystkie w/w osoby) zamówienie do Centrum Informatycznego.
 5. Kompletne zamówienie przekazywane jest wykonawcy umowy celem jego zrealizowania. Jednocześnie Realizator występuje do MNiSzW z wnioskiem o zaświadczenie umożliwiającym dokonanie zakupu na preferencyjnych warunkach to jest z 0% stawką podatku VAT.

ETAP 2
Realizacja dostawy i płatności:

 1. Zamówiony sprzęt wraz z fakturą zostanie przesłany na adres Centrum Informatycznego UO, gdzie pracownicy C.I. sprawdzą zgodność otrzymanego towaru, kwoty zakupu wykazane na fakturze z kwotą na zamówieniu oraz przygotują komputer do pracy w sieci U.O.
 2. Gotowy sprzęt i wzór opisu faktury w formie załącznika po podpisaniu protokołu odbioru/przekazania zostanie przekazany zainteresowanemu zakupem.
 3. Zainteresowany zakupem podpisując protokół odbioru/przekazania zobligowany jest do przekazania odpowiedniej osobie w swojej jednostce organizacyjnej wzoru opisu faktury i dopilnowanie aby opis z wszystkimi wymaganymi podpisami dotarł do Centrum Informatycznego. Brak opisu faktury uniemożliwia jej rozliczenie.
 4. Jako że zakup sprzętu może być dokonany  na preferencyjnych warunkach to jest z 0% stawką podatku VAT to jeżeli faktura za zakup będzie zawierała podatek VAT, Realizator (C.I.) zwróci się do wykonawcy o dostarczenie faktury korygującej. Do takiej faktury też należy sporządzić opis jak poprzednio i dostarczyć do C.I.

W przypadku trudności w wypełnieniu dokumentów proszę o kontakt telefoniczny – 77 452 70 95

 

Komponenty zestawu

W ramach dostaw sukcesywnych komputerów stacjonarnych zainteresowany zakupem ma możliwość, w pewnym ograniczonym zakresie, dostosowania konfiguracji komputera zgodnie ze swoimi potrzebami. Pewne elementy zestawu są stałe i ich zmiana jest niemożliwa – dotyczy to obudowy komputera, płyty głównej i zasilacza. Te komponenty stanowią bazę. Pozostałe elementy takie jak rodzaj procesora, wielkość pamięci RAM i pamięci masowej (dysków), rodzaju grafiki, monitor wchodzący w skład zestawu, klawiatura czy mysz mogą być a ramach oferty wykonawcy umowy indywidualnie dobierane.

Procesor

Oferta zawiera trzy modele procesorów spełniających minimalne wymagania

 1. specyfikacja nr 1 – procesor o wydajności minimalnej 5.500 pkt wg testu Passmark CPU Mark v.10.0, 4 jednocześnie przetwarzane wątki, wystarczający do podstawowych zastosowań biurowych (edycja dokumentów, korzystanie z usług internetowych)
 2. specyfikacja nr 2 – procesor o wydajności minimalnej 7.500 pkt wg testu Passmark CPU Mark v.10.0, 8 wątków, opcja turbo, zapewnia wydajną pracę z kilkoma jednocześnie uruchomionymi aplikacjami
 3. specyfikacja nr 3 – procesor o wydajności minimalnej 10.000 pkt wg testu Passmark CPU Mark v.10.0, 8 wątków, opcja turbo, zapewnia wydajną pracę z kilkoma jednocześnie uruchomionymi aplikacjami, przetwarzanie dużej ilości danych, edycja plików multimedialnych
Pamięć RAM

Oferta zawiera trzy dostępne wielkości pamięci RAM

 1. specyfikacja nr 1 – pamięć 8 Gb, minimum niezbędne do bezproblemowego funkcjonowania komputera dla podstawowych zastosowań
 2. specyfikacja nr 2 – pamięć 16 Gb, ilość wystarczająca do pracy z kilkoma jednocześnie uruchomionymi podstawowymi aplikacjami
 3. specyfikacja nr 1 – pamięć 32 Gb, komfortowa praca z kilkoma aplikacjami i dużą ilością przetwarzanych danych
Pamięć masowa (dyski)

Oferta obejmuje po kilka dysków wykonanych w trzech technologiach.

Dyski talerzowe HDD. Najpopularniejsze dyski charakteryzujące się dużą pojemnością, relatywnie niewielką szybkością zapisu/odczytu danych . Zastosowanie jako podstawowe dyski w komputerach nie wymagających szybkiego przetwarzania dużych ilości danych

 1. specyfikacja nr 1 – pojemność 1 Tb, 7200 RPM,  32 Mb Cache, podstawowy dysk komputera biurowego lub dodatkowy dysk do przechowywania większej ilości danych
 2. specyfikacja nr 2 – pojemność 2 Tb, 7200 RPM,  64 Mb Cache, podstawowy dysk komputera biurowego lub dodatkowy dysk do przechowywania większej ilości

Dyski SSD SATA. Dyski w technologi półprzewodnikowej, bez mechanicznych elementów ruchomych. Dzięki swojej konstrukcji odpornej na uszkodzenia mechaniczne predysponowane do zastosowań w komputerach przenośnych, Relatywnie mniejsze pojemności niż klasyczne dyski HDD, ale o większej prędkości zapis/odczyt. Zainstalowanie na takim dysku systemu operacyjnego i istotnych programów znacznie skraca czas uruchomienia komputera. Do przechowywania większej ilości danych warto wykorzystać dodatkowy dysk HDD.

 1. specyfikacja nr 1 – pojemność 240 Gb, prędkość zapisu 450 Mb/s, prędkość odczytu 500 Mb/s, dobry dysk do zainstalowania systemu operacyjnego i programów o ile dane przechowywane są na innym nośniku (np w chmurze)
 2. specyfikacja nr 2 – pojemność 480 Gb, prędkość zapisu 450 Mb/s, prędkość odczytu 500 Mb/s, dobry dysk do zainstalowania systemu operacyjnego i programów. Wystarczający w większości zastosowań
 3. specyfikacja nr 3 – pojemność 960 Gb, prędkość zapisu 500 Mb/s, prędkość odczytu 500 Mb/s, wszechstronny dysk do szybkiego komputera

Dyski SSD M.2 NVMe . Dyski w technologii półprzewodnikowej. Dyski w te zapewniają największe prędkości przesyłania danych. Stosowane w komputerach gdzie wykorzystywane jest oprogramowanie wymagające ciągłej i szybkiej wymiany danych między pamięcią, procesorem i magazynem danych jakim jest dysk SSD.

 1. specyfikacja nr 1 – pojemność 240 Gb, prędkość zapisu 1000 Mb/s, prędkość odczytu 3000 Mb/s, komputer do zastosowań wymagających szybkiego wewnętrznego transferu danych
 2. specyfikacja nr 2 – pojemność 480 Gb, prędkość zapisu 1500 Mb/s, prędkość odczytu 3000 Mb/s, komputer do zastosowań wymagających szybkiego wewnętrznego
 3. specyfikacja nr 3 – pojemność 960 Gb, prędkość zapisu 1500 Mb/s, prędkość odczytu 2000 Mb/s, komputer do zastosowań wymagających szybkiego wewnętrznego
Grafika

Do wyboru są trzy opcje układu graficznego komputera

 1. specyfikacja nr 1 – grafika zintegrowana z procesorem, wydajność układu graficznego min. 700 pkt, złącze HDMI, pamięć współdzielona, wystarczająca do większości zastosowań
 2. specyfikacja nr 2 – dyskretna (samodzielna) karta graficzna, wydajność układu graficznego min. 2500 pkt, złącze HDMI, DisplayPort pamięć dedykowana 2 Gb, dla zastosowań gdzie wymagane jest odciążenie procesora i pamięci RAM
 3. specyfikacja nr 3 – dyskretna (samodzielna) karta graficzna, wydajność układu graficznego min. 4500 pkt, złącze HDMI, DisplayPort pamięć dedykowana 4 Gb, dla specjalnych zastosowań z intensywnym przetwarzaniem grafiki (obróbka grafiki)
Monitory

Jako element zestawu komputerowego można wybrać monitor o jednej  z czterech dostępnych specyfikacji:

 1. specyfikacja nr 1 – monitor 21,5″ , 1920×1080 pix, złącze HDMI, podstawowy monitor spełniający minimalne wymagania do pracy biurowej
 2. specyfikacja nr 2 – monitor 23,5″ , 1920×1080 pix, złącze HDMI, USB, wbudowany głośnik, Pivot, monitor o większym ekranie o identycznej rozdzielczości jak monitor 21,5″. Proporcje ekranu 16:9 odpowiednie do prezentacji treści multimedialnych (film). Przy ustawieniu mniejszej wielkości czcionki umożliwia przedstawienie większej ilości treści. Pivot umożliwia ustawienie ekranu w pionie – korzystna opcja w niektórych zastosowaniach.
 3. specyfikacja nr 3- monitor 23,5″ , 1920×1200 pix, złącze HDMI, Pivot, monitor o proporcjach ekranu 16:10 umożliwia prezentowanie o kilka procent więcej treści niż monitor o proporcjach ekranu 16:9. Pivot umożliwia ustawienie ekranu w pionie – korzystna opcja w niektórych zastosowaniach.
 4. specyfikacja nr 4 – monitor 27″ , 1920×1080 pix, złącze HDMI, DisplayPort, USB, wbudowany głośnik stereo,  monitor o największym  ekranie o identycznej rozdzielczości jak pozostałe monitory (Full HD). Predysponowany do zastosowań multimedialnych.

Monitory wyposażone w kable sygnałowe.

Peryferia

Jako peryferia przewidziano do wyboru klawiaturę i mysz zarówno przewodowe jak i bezprzewodowe.

klawiatura

specyfikacja nr 1 – klawiatura przewodowa, klasyczna biurowa, pełnowymiarowa niski profil klawiszy  z wydzielonym blokiem numerycznym, kabel min. 1,5 m

specyfikacja nr 2 – klawiatura bezprzewodowa, klasyczna biurowa, pełnowymiarowa niski profil klawiszy  z wydzielonym blokiem numerycznym, częstotliwość pracy 2,4 Ghz, z odbiornikiem nano, długi czas pracy na baterii

mysz

specyfikacja nr 1 – mysz optyczna pracująca na dowolnej powierzchni, minimum 2 przyciski, rolka przewijania, z kablem minimum 1,5 m

specyfikacja nr 2 –  mysz optyczna pracująca na dowolnej powierzchni, minimum 2 przyciski, rolka przewijania, , częstotliwość pracy 2,4 Ghz, z odbiornikiem nano, długi czas pracy na baterii, zasilanie bateria AA 1 szt

Wypełnij formularz zamówienia wybierając komponenty odpowiednie do potrzeb i zastosowania sprzętu.