askuoUżytkowników Akademickiej Sieci Komputerowej UO zapraszamy na stronę: www.askuo.uni.opole.pl Znajdują się tam podstawowe informacje o sieci, konfiguracji komputerów oraz dane lokalnych administratorów z którymi można kontaktować się w poszczególnych domach studenckich.