FAQ – tematy ogólne

Nie działa poczta e-mail, nie mogę się zalogować do USOS / USOSweb. Z kim się kontaktować?

Utrzymaniem systemów informatycznych UO, w tym takich jak; USOS, poczta elektroniczna (e-mail), itp. zajmuje się Centrum Nowoczesnych Technologii.
W związku z powyższym, w przypadku wszelkich problemów związanym z funkcjonowaniem systemów informatycznych UO należy kontaktować się z helpdeskiem w CNT.
Więcej informacji znajduje się na stronie WWW Centrum Nowoczesnych Technologii, pod adresem: https://cnt.uni.opole.pl/

Nie mam do Internetu z komputera podłączonego do sieci za pomocą kabla. Co robić?

W przypadku problemów z uzyskaniem dostępu do zasobów Lokalnej Sieci Komputerowej UO i/lub Internetu z urządzeń komputerowych podłączonych do sieci za pomocą kabla sieciowego, w pierwszej kolejności należy kontaktować się z wydzielonym pracownikiem w swojej jednostce organizacyjnej, np. z wydziałowym informatykiem/administratorem (jeżeli w danej jednostce lub budynku występuje).
Informatyk/administrator wydziałowy, zobowiązany jest do weryfikacji problemu i udzielenia wszelkiej możliwej pomocy w celu jego rozwiązania.

Natomiast w przypadku, gdy przyczyna awarii leży poza komputerem użytkownika, bądź siecią lokalną jednostki/wydziału i wykracza poza kompetencje i możliwości techniczne informatyka wydziałowego, zobowiązany jest on zgłosić taki problem do Centrum Informatycznego, jednocześnie szczegółowo go opisując, jak i podjęte dotychczas działania.
Po otrzymaniu zgłoszenia, administrator sieci (pracownik Centrum Informatycznego) je weryfikuje i ustala przyczynę. W przypadku, gdy jest to technicznie możliwe – usuwa powstałą awarię.
Natomiast, gdy usunięcie problemu wymaga współdziałania z użytkownikiem, kontaktuje się z nim i ustala termin oraz sposób przeprowadzenia dalszych czynności diagnostyczno-naprawczych.

 

Kto zamieszcza informacje na stronie głównej Uniwersytetu Opolskiego?

Informacje na stronie głównej UO www.uni.opole.pl zamieszcza Biuro Marketingu i Public Relations UO (marketing@uni.opole.pl).

Chcę utworzyć stronę WWW na potrzeby jednostki/projektu. Z kim się kontaktować ?

Za obsługę serwisu informacyjnego WWW w Uniwersytecie Opolskim odpowiedzialne jest Centrum Nowoczesnych Technologii (CNT). W związku z powyższym, w przedmiotowych sprawach należy kontaktować się z Administratorem stron WWW w CNT.
Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na stronie WWW CNT pod adresem: https://cnt.uni.opole.pl/

Czy stroną w domenie uni.opole.pl może zarządzać więcej niż jedna osoba?

Tak. Strona może posiadać kilka osób odpowiedzialnych za dany serwis. Aby przydzielić dostęp dodatkowym osobom należy skontaktować się z Centrum Nowoczesnych Technologii UO oraz złożyć stosowny wniosek o dostęp do strony – konto Redaktora Strony.

Jak poprawnie usunąć Norton Antivirus firmy Symantec aby możliwa była późniejsza aktualizacja systemu Windows do wersji 10 lub instalacja innego programu antywirusowego?

Aby w pełni odinstalować produkt antywirusowy Norton, możesz użyć specjalnego narzędzia Norton Removal Tool firmy Symantec (NORTON REMOVAL TOOL (C) Symantec Corporation. Dystrybucja na zasadzie NORTON Software Tool Usage Agreement). Więcej informacji na temat poprawnego odinstalowania programu antywirusowego firmy Symantec można znaleźć na stronie pomocy technicznej Kaspersky