Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (SKUO)

 

Zarządzenie Nr 19/2008 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (SKUO)

Na podstawie postanowień art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 38 Statutu Uniwersytetu Opolskiego z 2006 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 15 listopada 2008 r. wprowadza się Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego zwanej dalej SKUO, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu Opolskiego oraz doktorantów, stażystów, stypendystów, a także gości Uczelni i osoby współpracujące z Uczelnią tj. osoby uczestniczące w pracach badawczych prowadzonych przez Uniwersytet Opolski do przestrzegania postanowień ww. Regulaminu.

2. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem postanowień Regulaminu korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego powierza się Prorektorowi ds. finansów i rozwoju uczelni.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 15 listopada 2008r.

Witryna centrum.uni.opole.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close