serwisyJednostką wiodącą Miejskiej Sieci Komputerowej jest Uniwersytet Opolski.
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
tel. (077) 452 70 90

Jednostką koordynującą budowę sieci miejskiej jest Centrum Informatyczne Uniwersytetu Opolskiego, które reprezentuje Dyrektor Centrum Informatycznego – mgr Marek Ganczarski.
msk@uni.opole.pl

Informacje techniczne

Miejska Sieć Komputerowa MAN w Opolu obejmuje około 11 km tras światłowodowych umieszczonych w kanalizacji teletechnicznej TPSA oraz około 3 km kanalizacji teletechnicznej własnej wybudowanej w latach 2004-2005. Sieć MAN łączy 30 lokalizacji Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej oraz Urzędów Użyteczności Publicznej w tym lokalizacje Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego oraz Miejskiego. Sieć MAN obejmuje 50 portów do których dołączone są ww. lokalizacje. Rdzeń sieci jest zestawiony w technologii 1 i 10 gigabitowego ethernetu. Sieć MAN jest dołączona do sieci PIONIER 2-ma połączeniami 1GE. Sieć 10-GE w poprzednim roku składała się z dwóch połączeń 10GE pomiędzy 3-ma urządzeniami: ruterem Cisco 4506 (Politechnika Opolska), i 2-ma przełącznikami 4948-10GE – (Uniwersytet Opolski). Z dotacji na 2007 rok zakupiono dwa przełączniki Cisco Catalyst 3750E-10GE. Przełączniki te są połączone w stos kablem o przepływności 64 Gbit/sek, tworząc wirtualny przełącznik o 4-ch portach 10GE i 48 portach 1000BASE-TX. Zostały one umieszczone w budynku Ekonomii UO – węźle sieci Pionier. Dwa porty 10GE tych przełączników są przeznaczone do połączenia dwóch przełączników Cisco Catalyst 4948-10GE umieszczonych w kampusach Uniwersytetu Opolskiego: Oleska i Collegium Maius. Trzeci port łączy ruter Cisco 4506 Politechniki Opolskiej. Czwarty port jest przeznaczony do przyszłej rozbudowy rdzenia sieci MAN lub podłączenia do Internetu. Oprócz tego 4948-10GE są połączone łączem 10GE tworząc pierścień połączeń 10GE. Dzięki temu uzyskano strukturę sieci o dużej przepływności i dużym stopniu redundancji.

Z dotacji MAN zakupiono również dwa rutery brzegowe Juniper M7i z 3-ma i 2-ma portami 1GE. Pełnią one rolę ruterów brzegowych sieci MAN. Rutery potrafią przetwarzać i utrzymać kilka pełnych tablic BGP światowego Internetu. Pozwoli to przez parę lat korzystać z nich jako ruterów brzegowych MAN Opole. W przypadku dalszego wzrostu poziomu ruchu przewidujemy dokupienie dodatkowych interfejsów do tych ruterów.

W związku z koniecznością podłączenia do sieci MSK w Opolu II Campusu Politechniki Opolskiej, mieszczącego się przy ul. Pruszkowskiej, oddalonego o ok. 2-3 km od najbliższego węzła sieci MAN w Opolu oraz brakiem możliwości technicznych do zestawienia szerokopasmowego łącza światłowodowego do w/w lokalizacji, Uniwersytet Opolski zakupił radiolinię umożliwiającą zestawienie połączenia pomiędzy węzłem sieci MSK, a w/w lokalizacją. Do realizacji tego połączenia zakupiono urządzenia firmy Harris Stratex Eclipse Connect 40 o nominalnej przepływności wynoszącej 40 Mbit/sek i zestawiono link radiowy w licencjonowanym paśmie 36GHz pomiędzy węzłem sieci MAN, mieszczącym się w budynku Collegium Maius przy pl. Kopernika 11, a II-gim Campusem PO przy ul. Prószkowskiej. Dodatkowym atutem zastosowanych urządzeń jest możliwość zwiększenia przepływności łącza radiowego z 40 do 80 Mbit/sek w przypadku konieczności, poprzez wykonanie upgrade’u zakupionych urządzeń wraz z wykupieniem dodatkowych stosownych licencji.

Ponadto w związku z trwającymi pod koniec 2006 roku pracami ziemnymi nad ułożeniem kabla telefonicznego pomiędzy nowo wybudowanym budynkiem Collegium Civitas, 
a budynkiem UO przy ul Oleskiej 48, gdzie znajduje się jeden z węzłów sieci MAN w Opolu, wykorzystując tą sytuację, wybudowane zostało dowiązanie światłowodowe pomiędzy tymi 2-ma budynkami, umożliwiające przyłączenie w/w nowego budynku do sieci MSK, a przez tę sieć do zasobów światowego Internetu. Realizacja tego zadania w trakcie prac nad ułożeniem kabla telefonicznego pozwoliła zmniejszyć koszta inwestycji do niezbędnego minimum, poprzez wyeliminowanie kosztów związanych z bardzo drogimi i czasochłonnymi pracami ziemnymi.

MAN Opole - schemat

Witryna centrum.uni.opole.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close