serwisyJednostką wiodącą Miejskiej Sieci Komputerowej jest Uniwersytet Opolski.
ul. Katowicka 68, 45-060 Opole
(7 piętro w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu)
tel. (077) 452 70 90

Jednostką koordynującą budowę sieci miejskiej jest Centrum Informatyczne Uniwersytetu Opolskiego, które reprezentuje Dyrektor Centrum Informatycznego – mgr Marek Ganczarski.

e-mail: msk@uni.opole.pl

Informacje techniczne

Miejska Sieć Komputerowa MAN w Opolu obejmuje około 11 km tras światłowodowych umieszczonych w kanalizacji teletechnicznej TPSA oraz około 3 km kanalizacji teletechnicznej własnej wybudowanej w latach 2004-2005. Sieć MAN łączy 30 lokalizacji Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej oraz Urzędów Użyteczności Publicznej w tym lokalizacje Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego oraz Miejskiego. Sieć MAN obejmuje 50 portów do których dołączone są ww. lokalizacje. Rdzeń sieci jest zestawiony w technologii 1 i 10 gigabitowego ethernetu. Sieć MAN jest dołączona do sieci PIONIER 2-ma połączeniami 1GE. Sieć 10-GE w poprzednim roku składała się z dwóch połączeń 10GE pomiędzy 3-ma urządzeniami: ruterem Cisco 4506 (Politechnika Opolska), i 2-ma przełącznikami 4948-10GE – (Uniwersytet Opolski). Z dotacji na 2007 rok zakupiono dwa przełączniki Cisco Catalyst 3750E-10GE. Przełączniki te są połączone w stos kablem o przepływności 64 Gbit/sek, tworząc wirtualny przełącznik o 4-ch portach 10GE i 48 portach 1000BASE-TX. Zostały one umieszczone w budynku Ekonomii UO – węźle sieci Pionier. Dwa porty 10GE tych przełączników są przeznaczone do połączenia dwóch przełączników Cisco Catalyst 4948-10GE umieszczonych w kampusach Uniwersytetu Opolskiego: Oleska i Collegium Maius. Trzeci port łączy ruter Cisco 4506 Politechniki Opolskiej. Czwarty port jest przeznaczony do przyszłej rozbudowy rdzenia sieci MAN lub podłączenia do Internetu. Oprócz tego 4948-10GE są połączone łączem 10GE tworząc pierścień połączeń 10GE. Dzięki temu uzyskano strukturę sieci o dużej przepływności i dużym stopniu redundancji.

Z dotacji MAN zakupiono również dwa rutery brzegowe Juniper M7i z 3-ma i 2-ma portami 1GE. Pełnią one rolę ruterów brzegowych sieci MAN. Rutery potrafią przetwarzać i utrzymać kilka pełnych tablic BGP światowego Internetu. Pozwoli to przez parę lat korzystać z nich jako ruterów brzegowych MAN Opole. W przypadku dalszego wzrostu poziomu ruchu przewidujemy dokupienie dodatkowych interfejsów do tych ruterów.

W związku z koniecznością podłączenia do sieci MSK w Opolu II Campusu Politechniki Opolskiej, mieszczącego się przy ul. Pruszkowskiej, oddalonego o ok. 2-3 km od najbliższego węzła sieci MAN w Opolu oraz brakiem możliwości technicznych do zestawienia szerokopasmowego łącza światłowodowego do w/w lokalizacji, Uniwersytet Opolski zakupił radiolinię umożliwiającą zestawienie połączenia pomiędzy węzłem sieci MSK, a w/w lokalizacją. Do realizacji tego połączenia zakupiono urządzenia firmy Harris Stratex Eclipse Connect 40 o nominalnej przepływności wynoszącej 40 Mbit/sek i zestawiono link radiowy w licencjonowanym paśmie 36GHz pomiędzy węzłem sieci MAN, mieszczącym się w budynku Collegium Maius przy pl. Kopernika 11, a II-gim Campusem PO przy ul. Prószkowskiej. Dodatkowym atutem zastosowanych urządzeń jest możliwość zwiększenia przepływności łącza radiowego z 40 do 80 Mbit/sek w przypadku konieczności, poprzez wykonanie upgrade’u zakupionych urządzeń wraz z wykupieniem dodatkowych stosownych licencji.

Ponadto w związku z trwającymi pod koniec 2006 roku pracami ziemnymi nad ułożeniem kabla telefonicznego pomiędzy nowo wybudowanym budynkiem Collegium Civitas, 
a budynkiem UO przy ul Oleskiej 48, gdzie znajduje się jeden z węzłów sieci MAN w Opolu, wykorzystując tą sytuację, wybudowane zostało dowiązanie światłowodowe pomiędzy tymi 2-ma budynkami, umożliwiające przyłączenie w/w nowego budynku do sieci MSK, a przez tę sieć do zasobów światowego Internetu. Realizacja tego zadania w trakcie prac nad ułożeniem kabla telefonicznego pozwoliła zmniejszyć koszta inwestycji do niezbędnego minimum, poprzez wyeliminowanie kosztów związanych z bardzo drogimi i czasochłonnymi pracami ziemnymi.

MAN Opole - schemat