Szanowni Państwo,
jeśli sprawa nie wymaga osobistego stawiennictwa, zgłoszenia prosimy przekazywać z użyciem platformy Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (https://ezd.uni.opole.pl), ewentualnie drogą mailową lub telefoniczną.
Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych i sprzętu komputerowego prosimy zgłaszać na adres:
zgloszenia@uni.opole.pl  lub  telefonicznie (77) 452 70 90 (z sieci wewnętrznej – 7090).


 

Dla studentów i pracowników


Jak korzystać z internetu bezprzewodowego na UO?

Uniwersytet Opolski należy do projektu EDUROAM (Education Roaming), który ma na celu udostępnienie bezpiecznej sieci bezprzewodowej w ramach środowiska naukowego. Każdy student oraz pracownik może skorzystać z internetu bezprzewodowego...

Nowa poczta w domenie UO

Wychodząc naprzeciw nowym rozwiązaniom, Centrum Informatyczne Uniwersytetu Opolskiego wdrożyło nowy system obsługi poczty e-mail w naszej Uczelni. Od teraz użytkownik poczty może nie tylko sprawdzać swoje wiadomości, ale ma do dyspozycji wiele rozwiązań,...

Centralny Punkt Logowania – stąd zalogujesz się do serwisów UO

Centralny Punkt Logowania (tzw. CAS, od angielskiego Central Authentication Service) ułatwia użytkownikowi korzystanie z grupy serwisów webowych wymagających autoryzacji. Przy próbie logowania do jednego z takich serwisów użytkownik zostaje przekierowany na stronę logowania …

Usługi i projekty


Miejska Sieć Komputerowa w Opolu – koordynujemy jej budowę

Miejska Sieć Komputerowa MAN w Opolu obejmuje około 11 km tras kabli światłowodowych umieszczonych w kanalizacji teletechnicznej TPSA oraz około 3 km kanalizacji teletechnicznej własnej wybudowanej w latach 2004-2005. Sieć MAN łączy 30 lokalizacji Uniwersytetu...

Rozbudowa środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki

Celem ogólnym projektu jest rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki dla zapewnienia instytucjom naukowym rozlokowanym na terenie całego kraju, dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej wykorzystywanej do wpierania badań...

Wdrażamy nowoczesne usługi teleinformatyczne

Celem naszego projektu jest rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Bezpośrednim celem projektu jest...

Serwis Informacyjny WWW

Centrum Informatyczne Uniwersytetu Opolskiego świadczy usługi w zakresie wdrażania oraz utrzymywania stron WWW w Serwisie Informacyjnym Uniwersytetu Opolskiego, W celu ujednolicenia, a jednocześnie odświeżenia istniejących już stron WWW w domenie uni.opole.pl, wraz z...

Centrum Informatyczne UO na mapie Opola