Szanowni Państwo,
jeśli sprawa nie wymaga osobistego stawiennictwa, zgłoszenia prosimy przekazywać z użyciem platformy Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (https://ezd.uni.opole.pl), ewentualnie drogą mailową lub telefoniczną.

Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem sieci komputerowej LAN lub sieci bezprzewodowej WiFi oraz sprzętu komputerowego prosimy zgłaszać do Centrum Informatycznego na adres: centrum@uni.opole.pl  lub  telefonicznie (77) 452 70 90 (z sieci wewnętrznej – 7090).

Problemy i uwagi dotyczące funkcjonowania systemów informatycznych, takich jak; poczta e-mail, USOS, USOSweb, Dysk.UNI, EZD, APD, JSA, Portal Pracowniczy, MS Teams, itp., należy zgłaszać do Centrum Nowoczesnych Technologii – więcej informacji znajdą Państwo na stronie WWW CNT, pod adresem: https://cnt.uni.opole.pl


 

Dla studentów i pracowników


Jak korzystać z internetu bezprzewodowego na UO?

Uniwersytet Opolski należy do projektu EDUROAM (Education Roaming), który ma na celu udostępnienie bezpiecznej sieci bezprzewodowej w ramach środowiska naukowego. Każdy student oraz pracownik może skorzystać z internetu bezprzewodowego...

Usługi i projekty


Miejska Sieć Komputerowa w Opolu – koordynujemy jej budowę

Miejska Sieć Komputerowa MAN w Opolu obejmuje około 11 km tras kabli światłowodowych umieszczonych w kanalizacji teletechnicznej TPSA oraz około 3 km kanalizacji teletechnicznej własnej wybudowanej w latach 2004-2005. Sieć MAN łączy 30 lokalizacji Uniwersytetu...

Rozbudowa środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki

Celem ogólnym projektu jest rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki dla zapewnienia instytucjom naukowym rozlokowanym na terenie całego kraju, dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej wykorzystywanej do wpierania badań...

Wdrażamy nowoczesne usługi teleinformatyczne

Celem naszego projektu jest rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Bezpośrednim celem projektu jest...

Centrum Informatyczne UO na mapie Opola