Nie masz dostępu do Internetu?

Nie możesz się połączyć z siecią LAN za pomocą kabla lub z siecią bezprzewodową Wi-Fi?

Skontaktuj się z Administratorem Sieci.

Dane kontaktowe znajdują się w zakładce CENTRUM -> Pracownicy