Celem naszego projektu jest rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych: wideokonferencji, eduroam, kampusowych, powszechnej archiwizacji, naukowej interaktywnej telewizji, dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce.
Na Uniwersytecie Opolskim uruchomione zostały cztery usługi działające w oparciu o sieć PIONIER. Są to:

System wideokonferencyjny ma na celu realizację łączności audio-wizualnej pomiędzy wszystkimi sieciami MAN i centrami KDM tworzącymi sieć PIONIER. Połączenia są zestawiane przy wykorzystaniu własnej infrastruktury sieciowej w oparciu o szybki szkielet 10 GigabitEthernet. W ramach projektu PLATON wszystkie uczestniczące w projekcie jednostki zostały wyposażone w nowoczesne terminale wideokonferencyjne pracujące w technologii HD 1080p. Współpracują one z 52” monitorem i projektorem multimedialnymi Full HD oraz zestawem audio.

Terminale umożliwiają zestawiania połączeń wielopunktowych oraz punkt-punkt z pomocą infrastruktury usługi U1 w wysokiej rozdzielczości. Jednocześnie urządzenia są kompatybilne również ze starszymi terminalami zgodnymi ze standardami SIP i H.323.

Łączność jest nawiązywana ze specjalnie przeznaczonego i zaaranżowanego do tego celu pomieszczenia wideokonferencyjnego. Jednocześnie zestaw wideokonferencyjny jest na tyle mobilny, że w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zestawienie wideokonferencji w innych, przygotowanych uprzednio lokalizacjach. Do dyspozycji potencjalnych użytkowników dostępnych jest 5 mobilnych zestawów w technologii HD 720p – kamera wraz z odpowiednim oprogramowaniem – umożliwiających korzystanie z platformy. Zastosowana technologia umożliwia rejestracją przebiegu konferencji z możliwością jej późniejszego odtworzenia.

Rezerwacji wideokonferencji można dokonywać mailowo lub telefonicznie.

Kontakt:

Andrzej Czaiński, tel. 77 452 70 51, e-mail: andrzej.czainski@uni.opole.pl

Celem głównym projektu jest budowa infrastruktury i wdrożenie usługi eduroam – prostego i bezpiecznego roamingu w sieci bezprzewodowej dla osób związanych ze środowiskiem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce (pracowników i studentów instytucji naukowych i akademickich).

Poza zbudowaniem infrastruktury o charakterze szkieletowym, zakłada się również stworzenie znaczącej liczby punktów dostępu tak, by uzyskać masę krytyczną niezbędną do późniejszego, samoistnego rozwoju usługi.

Dzięki usłudze edukacyjnego roamingu “eduroam” w sieci bezprzewodowej Wi-Fi, pracownicy nauki i studenci uzyskają prosty, ale równocześnie kontrolowany dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji włączonych do usługi, zarówno w Polsce jak i w całej Europie. W obiektach Uniwersytetu Opolskiego funkcjonuje już łącznie ok. 400 punktów dostępowych do sieci Wi-Fi, dzięki czemu z bezprzewodowego dostępu do sieci Internet za pomocą eduroam można korzystać we wszystkich obiektach.

Lokalny serwis UO poświęcony eduroam: www.eduroam.uni.opole.pl

Kontakt:

Paweł Siedlaczek, tel. 77 452 70 91, e-mail: pawel.siedlaczek@uni.opole.pl

Usługi kampusowe realizowane są przez 20 jednostek MAN i KDM, w których umieszczone zostały klastry obliczeniowe połączone siecią PIONIER. Klastry obliczeniowe działają w oparciu o maszyny działające pod kontrolą Linux i MS Windows, połączonych w wysokowydajny i skalowalny klaster, przechowujący dane na szybkiej macierzy dyskowej.

W ramach klastra oferowane są następujące usługi:

  • zdalna praca z aplikacjami w środowisku MS Windows, których listę i dostępność można znaleźć pod adresem: https://uo.cloud.pionier.net.pl/index.php?page=software,
  • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) dla utworzenia dedykowanych środowisk pracy z aplikacjami użytkownika,
  • możliwość zestawienia wirtualnego mini-klastra na potrzeby danego użytkownika, np. laboratorium dla grupy studentów lub naukowców korzystających z określonej aplikacji,

Usługa dostępna jest dla studentów i pracowników Uniwersytetu Opolskiego. Z zasobów sprzętowych i oprogramowania można korzystać jedynie do celów naukowych lub dydaktycznych. Dostęp do platformy wymaga wcześniejszego założenia konta dostępowego pod adresem: https://uo.cloud.pionier.net.pl/, w zakładce „Rejestracja”. Konto zostanie aktywowane przez administratora platformy, a użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie droga mailową. Od tego momentu można będzie logować się na platformie pod adresem: https://uo.cloud.pionier.net.pl/. W przypadku problemów z założeniem konta lub użytkowania klastra proszę kontaktować się z administratorem droga mailową, opisując krótko problem pod adresem mailowym centrum@uni.opole.pl lub przez formularz zgłoszeniowy.

Kontakt:

Andrzej Czaiński, tel. 77 452 70 51, e-mail: andrzej.czainski@uni.opole.pl

Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD, wdrożone w środowisku sieci PIONIER, zapewnią możliwość produkcji, składowania i udostępniania treści audiowizualnych zrealizowanych w technologii HD o tematyce naukowej dla środowiska naukowego i całego społeczeństwa. Realizacja tego celu wymaga opracowania i uruchomienia zintegrowanej platformy usługowej, w której skład wejdą narzędzia produkcji i zarządzania oraz emisji i składowania treści, rozproszony system dystrybucji i udostępniania treści HD w trybie “na żywo” / “na żądanie” oraz środowisko udostępniania usługi w trybie “Application on Demand”.

W ramach projektu uruchomiona zostanie infrastruktura składająca się ze zlokalizowanych w Jednostkach Wiodących MAN i centrach KDM studiów produkcyjnych (6 ośrodków) i studiów nagrań (15 ośrodków) oraz wozu transmisyjnego – mobilnego studia produkcyjnego.

tvhdmapka

Dzięki udziałowi w projekcie Platon usługa U5 na Uniwersytecie Opolskim powstało nowoczesne studio telewizyjne, usytuowane w Collegium Civitas. Jest ono w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny umożliwiający produkcje materiałów w jakości HD, studio jest wygłuszone, podzielone na studio nagrań, montażownie, kabinę lektora oraz pomieszczenie redakcyjne. W studiu prowadzone są zajęcia dydaktyczne, umożliwiające studentom nabycia pełnej wiedzy z zakresu pracy w telewizji.

Do współpracy w telewizji zgłasza się wielu studentów, przez wzgląd na to w kwietniu 2011 roku powołana została do życia Studencka Telewizja UO, dzięki temu oferta produkcji wideo powiększyła się o materiały informacyjne i publicystyczne. Od grudnia 2011 roku co piątek na łamach serwisu Studenckiej TV UO pojawia się uczelniany serwis informacyjny.

Materiały powstające w studiu można oglądać pod adresem www.100.uni.opole.pl

Oprócz lokalnych portali telewizyjnych w ramach usługi powstaje również wspólny portal skupiający wszystkie ośrodki biorące udział w projekcie.

Kontakt:

Filip Ożarowski, tel. 77 452 70 51, e-mail: filip.ozarowski@uni.opole.pl

 

Koordynacja merytoryczna projektu

Marek Ganczarski
tel: 77 452 70 93
mail: marek.ganczarski@uni.opole.pl

 

Koordynacja finansowa projektu

Robert Wojtyra
tel: 77 541 59 60
mail: robert.wojtyra@uni.opole.pl