Celem naszego projektu jest rozwój krajowej infrastruktury teleinformatycznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki. Bezpośrednim celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych usług teleinformatycznych: wideokonferencji, eduroam, kampusowych, powszechnej archiwizacji, naukowej interaktywnej telewizji, dostępnych dla środowiska naukowego w Polsce.
Na Uniwersytecie Opolskim uruchomione zostały cztery usługi działające w oparciu o sieć PIONIER. Są to:

System wideokonferencyjny ma na celu realizację łączności audio-wizualnej pomiędzy wszystkimi sieciami MAN i centrami KDM tworzącymi sieć PIONIER. Połączenia są zestawiane przy wykorzystaniu własnej infrastruktury sieciowej w oparciu o szybki szkielet 10 GigabitEthernet. W ramach projektu PLATON wszystkie uczestniczące w projekcie jednostki zostały wyposażone w nowoczesne terminale wideokonferencyjne pracujące w technologii HD 1080p. Współpracują one z 52” monitorem i projektorem multimedialnymi Full HD oraz zestawem audio.

Terminale umożliwiają zestawiania połączeń wielopunktowych oraz punkt-punkt z pomocą infrastruktury usługi U1 w wysokiej rozdzielczości. Jednocześnie urządzenia są kompatybilne również ze starszymi terminalami zgodnymi ze standardami SIP i H.323.

Łączność jest nawiązywana ze specjalnie przeznaczonego i zaaranżowanego do tego celu pomieszczenia wideokonferencyjnego. Jednocześnie zestaw wideokonferencyjny jest na tyle mobilny, że w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zestawienie wideokonferencji w innych, przygotowanych uprzednio lokalizacjach. Do dyspozycji potencjalnych użytkowników dostępnych jest 5 mobilnych zestawów w technologii HD 720p – kamera wraz z odpowiednim oprogramowaniem – umożliwiających korzystanie z platformy. Zastosowana technologia umożliwia rejestracją przebiegu konferencji z możliwością jej późniejszego odtworzenia.

Rezerwacji wideokonferencji można dokonywać mailowo lub telefonicznie: Andrzej Czaiński, acz@uni.opole.pl , tel. 77 452 70 51

Celem głównym projektu jest budowa infrastruktury i wdrożenie usług eduroam – prostego i bezpiecznego roamingu osób związanych ze środowiskiem nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce (pracowników i studentów instytucji naukowych i akademickich).

Poza zbudowaniem infrastruktury o charakterze szkieletowym, zakłada się również stworzenie znaczącej liczby punktów dostępu tak, by uzyskać masę krytyczną niezbędną do późniejszego, samoistnego rozwoju usługi.

Dzięki usługom eduroam pracownicy nauki i studenci uzyskają prosty, ale równocześnie kontrolowany dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji włączonych do usługi, zarówno w Polsce jak i w całej Europie. W ramach projektu na terenie UO został zakupiony i zainstalowany system MERU składający się z 50 Access Pointów oraz 2 kontrolerów.

Lokalny serwis UO poświęcony eduroam: www.eduroam.uni.opole.pl

Kontakt

Sławomir Paszkiewicz tel. 77 452 70 52 mail: slawomir.paszkiewicz@uni.opole.pl

Usługi kampusowe realizowane są przez 20 jednostek MAN i KDM, w których umieszczone zostały klastry obliczeniowe połączone siecią PIONIER. Klastry obliczeniowe działają w oparciu o maszyny działające pod kontrolą Linux i MS Windows, połączonych w wysokowydajny i skalowalny klaster, przechowujący dane na szybkiej macierzy dyskowej.

W ramach klastra oferowane są następujące usługi:

  • zdalna praca z aplikacjami w środowisku MS Windows, których listę i dostępność można znaleźć pod adresem: https://uo.cloud.pionier.net.pl/index.php?page=software,
  • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) dla utworzenia dedykowanych środowisk pracy z aplikacjami użytkownika,
  • możliwość zestawienia wirtualnego mini-klastra na potrzeby danego użytkownika, np. laboratorium dla grupy studentów lub naukowców korzystających z określonej aplikacji,

Usługa dostępna jest dla studentów i pracowników Uniwersytetu Opolskiego. Z zasobów sprzętowych i oprogramowania można korzystać jedynie do celów naukowych lub dydaktycznych. Dostęp do platformy wymaga wcześniejszego założenia konta dostępowego pod adresem: https://uo.cloud.pionier.net.pl/, w zakładce „Rejestracja”. Konto zostanie aktywowane przez administratora platformy, a użytkownik zostanie powiadomiony o tym fakcie droga mailową. Od tego momentu można będzie logować się na platformie pod adresem: https://uo.cloud.pionier.net.pl/. W przypadku problemów z założeniem konta lub użytkowania klastra proszę kontaktować się z administratorem droga mailową, opisując krótko problem pod adresem mailowym centrum@uni.opole.pl lub przez formularz zgłoszeniowy.

Kontakt

Andrzej Czaiński tel. 77 452 70 51 mail: andrzej.czainski@uni.opole.pl

Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD, wdrożone w środowisku sieci PIONIER, zapewnią możliwość produkcji, składowania i udostępniania treści audiowizualnych zrealizowanych w technologii HD o tematyce naukowej dla środowiska naukowego i całego społeczeństwa. Realizacja tego celu wymaga opracowania i uruchomienia zintegrowanej platformy usługowej, w której skład wejdą narzędzia produkcji i zarządzania oraz emisji i składowania treści, rozproszony system dystrybucji i udostępniania treści HD w trybie “na żywo” / “na żądanie” oraz środowisko udostępniania usługi w trybie “Application on Demand”.

W ramach projektu uruchomiona zostanie infrastruktura składająca się ze zlokalizowanych w Jednostkach Wiodących MAN i centrach KDM studiów produkcyjnych (6 ośrodków) i studiów nagrań (15 ośrodków) oraz wozu transmisyjnego – mobilnego studia produkcyjnego.

tvhdmapka

Dzięki udziałowi w projekcie Platon usługa U5 na Uniwersytecie Opolskim powstało nowoczesne studio telewizyjne, usytuowane w Collegium Civitas. Jest ono w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny umożliwiający produkcje materiałów w jakości HD, studio jest wygłuszone, podzielone na studio nagrań, montażownie, kabinę lektora oraz pomieszczenie redakcyjne. W studiu prowadzone są zajęcia dydaktyczne, umożliwiające studentom nabycia pełnej wiedzy z zakresu pracy w telewizji.

Do współpracy w telewizji zgłasza się wielu studentów, przez wzgląd na to w kwietniu 2011 roku powołana została do życia Studencka Telewizja UO, dzięki temu oferta produkcji wideo powiększyła się o materiały informacyjne i publicystyczne. Od grudnia 2011 roku co piątek na łamach serwisu Studenckiej TV UO pojawia się uczelniany serwis informacyjny.

Materiały powstające w studiu można oglądać pod adresem www.100.uni.opole.pl

Oprócz lokalnych portali telewizyjnych w ramach usługi powstaje również wspólny portal skupiający wszystkie ośrodki biorące udział w projekcie.

Kontakt

Piotr Sokołowski

mail: piotr.sokolowski@uni.opole.pl

 

Koordynacja merytoryczna Projektu

Marek Ganczarski
tel: 77 452 70 93
mail: marek.ganczarski@uni.opole.pl

 

Koordynacja finansowa Projektu

Robert Wojtyra
tel: 77 541 59 60
mail: robert.wojtyra@uni.opole.pl

Witryna centrum.uni.opole.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close