Zakupy sprzętu komputerowego zgodnie z regulaminem Zamówień Publicznych odbywają się w trybie zamówienia publicznego (przetargu). Jedną z form zakupu sprzętu komputerowego jest skorzystanie z wcześniej zawartych umów na sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego. W ten sposób można bez konieczności oczekiwania na przeprowadzenie postępowania przetargowego kupić sprzęt o ściśle określonych parametrach i cenach, określonych  w zawartych umowach.

Uwaga! Wygasły wszystkie dotychczasowe umowy na sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego (w tym laptopów, komputerów stacjonarnych i monitorów). Wszczęto procedury mające na celu wyłonienie nowych dostawców sprzętu w ramach nowych umów. Ze względu na złożoność procedur wynikającą z nowego Regulaminu Zamówień Publicznych, szacowany termin rozstrzygnięcia postępowań i wznowienia dostaw to druga połowa października 2021.

Uwaga! Komputery niezależnie od tego czy kupowane w trybie zamówienia publicznego czy dostaw sukcesywnych nie  zawierają żadnego oprogramowania w tym pakietu oprogramowania biurowego (Office). Posiadają jedynie zainstalowany system operacyjny (Windows). Wymagane oprogramowanie biurowe należy zamówić na podstawie odrębnego zapotrzebowania. Procedura zakupu oprogramowania przedstawiona jest  na stronie Centrum Informatycznego.

  • Zakup komputerów przenośnych
  • Zakup komputerów stacjonarnych
  • Zakup komputerów All-in-One
  • Zakup monitorów
  • Zakup komputerów miniPC