Zakupy sprzętu komputerowego zgodnie z regulaminem Zamówień Publicznych odbywają się w trybie zamówienia publicznego (przetargu). Jedną z form zakupu sprzętu komputerowego jest skorzystanie z wcześniej zawartych umów na sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego. W ten sposób można bez konieczności oczekiwania na przeprowadzenie postępowania przetargowego kupić sprzęt o ściśle określonych parametrach i cenach, określonych  w zawartych umowach.

UWAGA!

Komputery niezależnie od tego czy kupowane w trybie zamówienia publicznego czy dostaw sukcesywnych nie  zawierają żadnego oprogramowania w tym pakietu oprogramowania biurowego (Office). Posiadają jedynie zainstalowany system operacyjny (Windows). Wymagane oprogramowanie biurowe należy zamówić na podstawie odrębnego zapotrzebowania. Procedura zakupu oprogramowania przedstawiona jest  na stronie Centrum Informatycznego.