Centrum Informatyczne jest jednostką odpowiedzialną za dostarczanie i utrzymywanie na wysokim poziomie technicznym i organizacyjnym stabilnego i bezpiecznego dostępu do infrastruktury sieci komputerowych i do Internetu na potrzeby prowadzonych w uczelni badań naukowych, procesu dydaktycznego i działalności związanej z obsługą administracyjną uczelni.

 

Do zadań Centrum Informatycznego w szczególności należy:

 • Utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą Lokalnych Sieci Komputerowych Uniwersytetu Opolskiego (LAN UO) oraz infrastrukturą Akademickiej Sieci Komputerowej UO (ASKUO),
 • Utrzymanie i zarządzanie okablowaniem strukturalnym, wewnętrznymi połączeniami optycznymi, przewodowymi i radiowymi sieci LAN,
 • Utrzymanie i zarządzanie węzłami oraz Lokalnymi Punktami Dystrybucyjnymi sieci komputerowych,
 • Utrzymanie i zarządzanie pasywnymi i aktywnymi urządzeniami sieci komputerowych UO,
 • Utrzymanie i zarządzanie urządzeniami optycznej transmisji danych (interfejsy i konwertery optyczne, systemy oraz multipleksery i demultipleksery CWDM/ DWDM),
 • Utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą techniczną punktów dystrybucyjnych (zasilacze UPS, systemy chłodzenia, gaszenia, przewietrzania, monitoringu, kontroli dostępu, itp.)
 • Utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą i sieciami bezprzewodowymi WiFi (eduroam, specjalistyczne, okazjonalne i gościnne sieci Wi-Fi, itp.)
 • Utrzymanie i zarządzanie adresacją IPv4 i IPv6 w sieciach komputerowych uczelni,
 • Utrzymanie i zarządzanie urządzeniami i systemami z zakresu ochrony i bezpieczeństwa transmisji danych w sieciach komputerowych uczelni (w tym; koncentratory i kontrolery VPN, zapory ogniowe firewall, itp.),
 • Monitorowanie poprawności działania i reagowanie na wszelkie zakłócenia i incydenty w sieciach komputerowych UO,
 • Realizacja działań w zakresie rozbudowy i rozwoju rdzenia sieci komputerowej UO oraz jej poszczególnych segmentów (w tym; sieci LAN, sieci bezprzewodowych Wi-Fi)
 • Realizacja działań w zakresie rozbudowy i modernizacji Centralnych i Głównych Punktów Dystrybucyjnych (w tym; Serwerowni, Zapasowego Centrum Danych, itp.),
 • Współpraca z jednostkami org. UO, realizacja działań i koordynowanie prac związanych z budową i modernizacją infrastruktury sieciowej i technicznej,
 • Wyznaczanie i kreowanie działań w zakresie rozwoju sieci, stałego zwiększania jej bezpieczeństwa, dostępności i niezawodności,
 • Utrzymanie, obsługa i wsparcie użytkowników w zakresie sieci komputerowych uczelni, transmisji danych oraz zasobów i usług sieciowych dostępnych w UO w tym usługi wideokonferencji,
 • Współpraca z innymi uczelniami, jednostkami badawczymi oraz ze środowiskiem naukowo-akademickim zrzeszonym wokół konsorcjum PIONIER,
 • Sporządzanie wytycznych i opisów technicznych, niezbędnych do sporządzenia technicznej dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie okablowania strukturalnego i sieci komputerowych,
 • Opiniowanie dokumentacji technicznej/projektowo-kosztorysowej w zakresie prac związanych z budową, rozbudową i modernizacją sieci komputerowych UO.
 • Utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą telefonii stacjonarnej we wszystkich obiektach Uniwersytetu Opolskiego