Oprogramowanie firmy Microsoft

 

Informujemy, iż w dniu 21.12.2020 r. została podpisana umowa nr D/43/2020 na dostawę sukcesywną produktów Microsoft Office z programu licencjonowania MPSA, pozwalająca na szybka realizację zakupu dowolnego oprogramowania firmy Microsoft.

Złożenie zamówienia wymaga dostarczenia do Centrum Informatycznego zapotrzebowania wraz z potwierdzonym źródłem finansowania. Druk zapotrzebowania dostępny jest w wersji elektronicznej – wymaga jedynie uzupełnienia rodzaju oprogramowania oraz wskazania i potwierdzenia źródła finansowania.

Z dniem 04.10.2021 r. z powodu wykorzystania założonego limitu wartości zakupów umowa została zakończona. Obecnie przygotowujemy nowe postępowanie w celu dalszego kontynuowania dostaw sukcesywnych oprogramowania Microsoft. 

W przypadku chęci zakupu innych aplikacji niż widnieją na zapotrzebowaniu, prosimy o kontakt z Panem Łukaszem Grzesikiem (tel. 7051 e-mail: lukasz.grzesik@uni.opole.pl) w celu ustalenia szczegółów.

Systemy operacyjne

 

Uwaga! Nowe komputery należy nabywać wraz z systemem operacyjnym! Nie trzeba tego robić w przypadku gdy planuje się zainstalowanie darmowego systemu operacyjnego typu Linux.
Centrum Informatyczne przyjmuje zapotrzebowania na zakup aktualizacji (z potwierdzonymi środkami finansowymi) systemów operacyjnych z rodziny MS Windows.