Oprogramowanie firmy Microsoft

Informujemy, iż w dniu 27.04.2023 r. została zawarta umowa D/24/2023 na dostawę sukcesywna produktów f-my Microsoft wchodzących w skład programu licencjonowania Microsoft Products and Services Agreement (MPSA). 

W ramach wyżej wspomnianej umowy na dostawę sukcesywną produktów Microsoft dostępne są miedzy innymi: 

  • pakiet biurowy Microsoft Office – licencja bezterminowa na pakiet biurowy w wersji podstawowej (Microsoft Office Standard) oraz pakiet biurowy w wersji rozszerzonej (Microsoft Office Professional), 
  • aktualizacja (update) do Microsoft Windows 10 Professional – aktualizacja z starszych wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows (min. w wersji Microsoft Windows XP Home / Professional lub wyższej) do najnowszej wersji systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 w wersji Professional. 

W związku z powyższym zainteresowanych zakupem w/w licencji prosi się o pobranie niżej zamieszczonego Zapotrzebowania a następnie o uzupełnienie go o dane dot. ilości i typu oprogramowania oraz o wskazanie i potwierdzenie środków finansowych.

Zal.-nr-2—Zapotrzebowanie-2023-sukcesywna-ms-042023.xls

W przypadku chęci zakupu licencji na oprogramowanie nie znajdujące się w wyżej zamieszczonym formularzu Zapotrzebowania, prosi się o kontakt z Panem Łukaszem Grzesikiem (e-mail: lukasz.grzesik@uni.opole.pl, tel. 77 452 70 51).

Systemy operacyjne

 

UWAGA – nowe komputery stacjonarne oraz komputery przenośne (tj. laptopy) należy nabywać wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10/11 w wersji Professional.

Powyższy obowiązek zostaje zniesiony tylko i wyłącznie, gdy komputer stacjonarny lub komputer przenośny będzie obsługiwany przez jedną z kilku darmowych dystrybucji systemu operacyjnego z rodziny Linux.