Dyrekcja


Dyrektor Centrum Informatycznego UO

Marek Ganczarskimgr Marek Ganczarski
Kontakt: marek.ganczarski@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7093

z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury Sieci i Usług Sieciowych

Sławomir Buczekmgr inż. Sławomir Buczek
Kontakt: slawomir.buczek@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7095

z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji i Wdrożeń Systemów Informatycznych

Łukasz Korachdr Łukasz Korach
Kontakt: lukasz.korach@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7094

Sekretariat


Specjalista ds. Obsługi Administracyjnej

Aleksandra Nowakmgr Aleksandra Nowak
Kontakt: aleksandra.nowak@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7090

Dział Infrastruktury Sieci i Usług Sieciowych


 • Zarządzanie infrastrukturą techniczną
 • Zarządzanie sieciami rozległymi (MAN, WAN)
 • Zarządzanie sieciami lokalnymi (LAN, WiFi)
 • Zarządzanie systemami linuksowymi
 • Zarządzanie usługami sieciowymi, w tym usługami Web
 • Wsparcie dla użytkowników w zakresie korzystania z usług oraz zasobów sieciowych
 • Zarządzanie usługami uwierzytelniania

Dział Eksploatacji i Wdrożeń Systemów Informatycznych


 • Zarządzanie ogólnouczelnianymi systemami, w tym zarządzanie bazami danych oraz zapewnianie bezpieczeństwa danych
 • Udzielanie wsparcia w zakresie użytkowania ogólnouczelnianych systemów informatycznych
 • Identyfikacja i analiza procesów, w tym ocena możliwości wsparcia procesów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • Definiowanie, ustalanie priorytetów oraz projektowanie możliwych rozwiązań w zakresie wsparcia procesów narzędziami informatycznymi, w tym wdrożeniowe i bieżące wsparcie dla użytkowników (m. in. szkolenia)
 • Weryfikacja oraz korelacja funkcjonalności istniejących oraz wdrażanych systemów informatycznych z regulacjami organizacyjnymi i prawnymi

Pracownicy Działu Infrastruktury Sieci i Usług Sieciowych


Administrator Sieci Rozległych (MAN, WAN)

Andrzej Czaińskimgr Andrzej Czaiński
Kontakt: andrzej.czainski@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7091

Administrator stron www

Jarosław Katamgr Jarosław Kata
Kontakt: jaroslaw.kata@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7082

Administrator Systemów Linuksowych i Usług Sieciowych

Sławomir Paszkiewiczinż. Sławomir Paszkiewicz
Kontakt: slawomir.paszkiewicz@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7052

Administrator Sieci Komputerowych (ASK)

Paweł Siedlaczekmgr inż. Paweł Siedlaczek
Kontakt: pawel.siedlaczek@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7091

Administrator Systemów Informatycznych

Adam BuhlAdam Buhl
Kontakt: abuhl@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7083

Pracownicy Działu Eksploatacji i Wdrożeń Systemów Informatycznych


Kierownik Sekcji ds. Eksploatacji Systemów

Ewelina Zalasmgr Ewelina Zalas
Kontakt: ewelina.zalas@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7097

Helpdesk

mgr Joanna Andrzejuk
Kontakt: joanna.andrzejuk@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7097

Administrator systemów Windows

Łukasz Grzesikmgr inż. Łukasz Grzesik
Kontakt: lukasz.grzesik@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7051

Administrator Baz Danych

Arkadiusz Różyckimgr inż. Arkadiusz Różycki
Kontakt: arkadiusz.rozycki@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7097

Specjalista informatyk

Tomasz Szwedziakmgr inż. Tomasz Szwedziak
Kontakt: tomasz.szwedziak@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 5220

Administrator serwerów Windows

Jarosław Zimnalmgr inż. Jarosław Zimnal
Kontakt: jaroslaw.zimnal@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7051

Witryna centrum.uni.opole.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close