Dyrekcja


Dyrektor Centrum Informatycznego UO

Marek Ganczarskimgr Marek Ganczarski
Kontakt: marek.ganczarski@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7093

Z-ca Dyrektora Centrum Informatycznego

Sławomir Buczekmgr inż. Sławomir Buczek
Kontakt: slawomir.buczek@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7095


Sekretariat


Sekretariat

Natalia Juszkiewiczmgr Natalia Juszkiewicz
Kontakt: natalia.juszkiewicz@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7090

 

Pracownicy Centrum Informatycznego UO

Administrator Sieci Rozległych (MAN, WAN)

Andrzej Czaińskimgr Andrzej Czaiński
Kontakt: andrzej.czainski@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7091

Administrator Sieci Komputerowych (ASK)

Paweł Siedlaczekmgr inż. Paweł Siedlaczek
Kontakt: pawel.siedlaczek@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7169

Informatyk

Przemysław Pyda
Kontakt: przemyslaw.pyda@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7170

Administrator systemów Windows

Łukasz Grzesikmgr inż. Łukasz Grzesik
Kontakt: lukasz.grzesik@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7051

Samodzielny Informatyk

Michał Stępieńmgr Michał Stępień
Kontakt: michal.stepien@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7171

Informatyk

Marcin Chmurowski
Kontakt: marcin.chmurowski@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7170

 

Zadania Centrum Informatycznego UO


Do zadań Centrum Informatycznego w szczególności należy:

 • Utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą Lokalnych Sieci Komputerowych Uniwersytetu Opolskiego (LAN UO) oraz infrastrukturą Akademickiej Sieci Komputerowej UO (ASKUO),
 • Utrzymanie i zarządzanie okablowaniem strukturalnym, wewnętrznymi połączeniami optycznymi, przewodowymi i radiowymi sieci LAN,
 • Utrzymanie i zarządzanie węzłami oraz Lokalnymi Punktami Dystrybucyjnymi sieci komputerowych,
 • Utrzymanie i zarządzanie pasywnymi i aktywnymi urządzeniami sieci komputerowych UO,
 • Utrzymanie i zarządzanie urządzeniami optycznej transmisji danych (interfejsy i konwertery optyczne, systemy oraz multipleksery i demultipleksery CWDM/ DWDM),
 • Utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą techniczną punktów dystrybucyjnych (zasilacze UPS, systemy chłodzenia, gaszenia, przewietrzania, monitoringu, kontroli dostępu, itp.),
 • Utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą i sieciami bezprzewodowymi WiFi (eduroam, specjalistyczne, okazjonalne i gościnne sieci Wi-Fi, itp.),
 • Utrzymanie i zarządzanie adresacją IPv4 i IPv6 w sieciach komputerowych uczelni,
 • Utrzymanie i zarządzanie urządzeniami i systemami z zakresu ochrony i bezpieczeństwa sieci komputerowych uczelni (w tym; koncentratory i kontrolery VPN, zapory ogniowe firewall, itp.),
 • Monitorowanie poprawności działania i reagowanie na wszelkie zakłócenia i incydenty w sieciach komputerowych UO,
 • Realizacja działań w zakresie rozbudowy i rozwoju rdzenia sieci komputerowej UO oraz jej poszczególnych segmentów (w tym; sieci LAN, sieci bezprzewodowych Wi-Fi),
 • Realizacja działań w zakresie rozbudowy i modernizacji Centralnych i Głównych Punktów Dystrybucyjnych (w tym; Serwerowni, Zapasowego Centrum Danych, itp.),
 • Współpraca z jednostkami org. UO, realizacja działań i koordynowanie prac związanych z budową i modernizacją infrastruktury sieciowej i technicznej,
 • Wyznaczanie i kreowanie działań w zakresie rozwoju sieci, stałego zwiększania jej bezpieczeństwa, dostępności i niezawodności,
 • Utrzymanie, obsługa i wsparcie użytkowników w zakresie sieci komputerowych uczelni, transmisji danych oraz zasobów i usług sieciowych dostępnych w UO w tym usługi wideokonferencji,
 • Współpraca z innymi uczelniami, jednostkami badawczymi oraz ze środowiskiem naukowo-akademickim zrzeszonym wokół konsorcjum PIONIER,
 • Sporządzanie wytycznych i opisów technicznych, niezbędnych do sporządzenia technicznej dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie okablowania strukturalnego i sieci komputerowych,
 • Opiniowanie dokumentacji technicznej/projektowo-kosztorysowej w zakresie prac związanych z budową, rozbudową i modernizacją sieci komputerowych UO.