UWAGA!

Jeśli sprawa nie wymaga osobistego stawiennictwa, zgłoszenia prosimy przekazywać drogą mailową lub telefoniczną.

Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych i sprzętu komputerowego prosimy zgłaszać na adres:
zgloszenia@uni.opole.pl  lub  telefonicznie (77)4527090 (z sieci wewnętrznej – 7090).


 

Dyrekcja


Dyrektor Centrum Informatycznego UO

Marek Ganczarskimgr Marek Ganczarski
Kontakt: marek.ganczarski@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7093

Z-ca Dyrektora Centrum Informatycznego

Sławomir Buczekmgr inż. Sławomir Buczek
Kontakt: slawomir.buczek@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7095

z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji i Wdrożeń Systemów Informatycznych

Łukasz Korach

Sekretariat


Sekretariat

Aleksandra Nowakmgr Aleksandra Nowak
Kontakt: aleksandra.nowak@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7090

 

Dział Utrzymania i Wdrożeń Systemów Informatycznych


 • Zarządzanie systemami Linuksowymi
 • Zarządzanie usługami uwierzytelniania
 • Zarządzanie ogólnouczelnianymi systemami informatycznymi, w tym zarządzanie bazami danych oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych
 • Udzielania wsparcia w zakresie użytkowania ogólnouczelnianych systemów informatycznych
 • Identyfikacja i analiza procesów, w tym ocena możliwości wsparcia procesów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • Definiowanie, ustalanie priorytetów oraz projektowanie możliwych rozwiązań w zakresie wsparcia procesów narzędziami informatycznymi, w tym wdrożeniowe i bieżące wsparcie dla użytkowników (m.in. szkolenia)

 

Dział Infrastruktury, Sieci i Usług Sieciowych


 • Zarządzanie infrastrukturą techniczną
 • Zarządzanie sieciami rozległymi (MAN, WAN)
 • Zarządzanie sieciami lokalnymi (LAN, WiFi)
 • Zarządzanie usługami sieciowymi, w tym usługami Web
 • Wsparcie dla użytkowników w zakresie korzystania z usług oraz zasobów sieciowych
 • Prace rozwojowe w zakresie rozbudowy oraz bezpieczeństwa sieci
 • Realizacja zamówień publicznych w zakresie sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz oprogramowania

Dział Integracji Systemów i USOS


 • Zarządzanie ogólnouczelnianym systemem obsługi studiów wraz ze wszystkimi modułami USOS
 • Udzielania wsparcia w zakresie użytkowania systemu USOS
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie systemu USOS
 • Współpraca z Biurem Dydaktyki i Spraw Studenckich w zakresie obsługi toku studiów

Kierownik ds. Utrzymania i Wdrożeń Systemów Informatycznych

Sławomir Paszkiewiczinż. Sławomir Paszkiewicz
Kontakt: slawomir.paszkiewicz@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7052

Kierownik ds. Infrastruktury, Sieci i Usług Sieciowych

Andrzej Czaińskimgr Andrzej Czaiński
Kontakt: andrzej.czainski@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7091

Kierownik ds. Integracji Systemów i USOS

Ewelina Zalasmgr Ewelina Zalas
Kontakt: ewelina.zalas@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7097

 

Pracownicy Działu Utrzymania i Wdrożeń Systemów Informatycznych

Administrator Systemów Informatycznych

Adam BuhlAdam Buhl
Kontakt: abuhl@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7083

Specjalista informatyk

Tomasz Szwedziakmgr inż. Tomasz Szwedziak
Kontakt: tomasz.szwedziak@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 5189

Administrator serwerów Windows

Jarosław Zimnalmgr inż. Jarosław Zimnal
Kontakt: jaroslaw.zimnal@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7094

 

Pracownicy Działu Infrastruktury, Sieci i Usług Sieciowych

Administrator systemów Windows

Ryszard Gałęza
Kontakt: ryszard.galeza@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7051

Administrator systemów Windows

Łukasz Grzesikmgr inż. Łukasz Grzesik
Kontakt: lukasz.grzesik@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7051

Administrator Sieci Komputerowych (ASK)

Paweł Siedlaczekmgr inż. Paweł Siedlaczek
Kontakt: pawel.siedlaczek@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7091

 

Pracownicy Działu Integracji Systemów i USOS

Helpdesk

mgr Joanna Andrzejuk
Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
Kontakt: joanna.andrzejuk@uni.opole.pl
tel. 77 442 35 54

Helpdesk

mgr Tomasz Paradowski
Kontakt: paradowski@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7097

Helpdesk

Aleksandra Nowakmgr Aleksandra Nowak
Kontakt: aleksandra.nowak@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7090

Administrator Baz Danych

Arkadiusz Różyckimgr inż. Arkadiusz Różycki
Kontakt: arkadiusz.rozycki@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7085

Informatyk

Michał Kalinowski
Kontakt: michal.kalinowski@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7094