Dyrekcja


Dyrektor Centrum Informatycznego UO

Marek Ganczarskimgr Marek Ganczarski
Kontakt: marek.ganczarski@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7093

Z-ca Dyrektora Centrum Informatycznego

Sławomir Buczekmgr inż. Sławomir Buczek
Kontakt: slawomir.buczek@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7095

z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji i Wdrożeń Systemów Informatycznych

Łukasz Korach

Sekretariat


Sekretariat

Aleksandra Nowakmgr Aleksandra Nowak
Kontakt: aleksandra.nowak@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7090

 

Dział Utrzymania i Wdrożeń Systemów Informatycznych


 • Zarządzanie systemami Linuksowymi
 • Zarządzanie usługami uwierzytelniania
 • Zarządzanie ogólnouczelnianymi systemami informatycznymi, w tym zarządzanie bazami danych oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych
 • Udzielania wsparcia w zakresie użytkowania ogólnouczelnianych systemów informatycznych
 • Identyfikacja i analiza procesów, w tym ocena możliwości wsparcia procesów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych
 • Definiowanie, ustalanie priorytetów oraz projektowanie możliwych rozwiązań w zakresie wsparcia procesów narzędziami informatycznymi, w tym wdrożeniowe i bieżące wsparcie dla użytkowników (m.in. szkolenia)

 

Dział Infrastruktury, Sieci i Usług Sieciowych


 • Zarządzanie infrastrukturą techniczną
 • Zarządzanie sieciami rozległymi (MAN, WAN)
 • Zarządzanie sieciami lokalnymi (LAN, WiFi)
 • Zarządzanie usługami sieciowymi, w tym usługami Web
 • Wsparcie dla użytkowników w zakresie korzystania z usług oraz zasobów sieciowych
 • Prace rozwojowe w zakresie rozbudowy oraz bezpieczeństwa sieci
 • Realizacja zamówień publicznych w zakresie sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz oprogramowania

Dział Integracji Systemów i USOS


 • Zarządzanie ogólnouczelnianym systemem obsługi studiów wraz ze wszystkimi modułami USOS
 • Udzielania wsparcia w zakresie użytkowania systemu USOS
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie systemu USOS
 • Współpraca z Biurem Dydaktyki i Spraw Studenckich w zakresie obsługi toku studiów

Kierownik ds. Utrzymania i Wdrożeń Systemów Informatycznych

Sławomir Paszkiewiczinż. Sławomir Paszkiewicz
Kontakt: slawomir.paszkiewicz@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7052

Kierownik ds. Infrastruktury, Sieci i Usług Sieciowych

Andrzej Czaińskimgr Andrzej Czaiński
Kontakt: andrzej.czainski@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7091

Kierownik ds. Integracji Systemów i USOS

Ewelina Zalasmgr Ewelina Zalas
Kontakt: ewelina.zalas@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7097

 

Pracownicy Działu Utrzymania i Wdrożeń Systemów Informatycznych

Administrator Systemów Informatycznych

Adam BuhlAdam Buhl
Kontakt: abuhl@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7083

Specjalista informatyk

Tomasz Szwedziakmgr inż. Tomasz Szwedziak
Kontakt: tomasz.szwedziak@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7094

Administrator serwerów Windows

Jarosław Zimnalmgr inż. Jarosław Zimnal
Kontakt: jaroslaw.zimnal@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7094

 

Pracownicy Działu Infrastruktury, Sieci i Usług Sieciowych

Administrator systemów Windows

Ryszard Gałęza
Kontakt: ryszard.galeza@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7051

Administrator systemów Windows

Łukasz Grzesikmgr inż. Łukasz Grzesik
Kontakt: lukasz.grzesik@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7051

Administrator stron www

Jarosław Katamgr Jarosław Kata
Kontakt: jaroslaw.kata@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7082

Administrator Sieci Komputerowych (ASK)

Paweł Siedlaczekmgr inż. Paweł Siedlaczek
Kontakt: pawel.siedlaczek@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7091

 

Pracownicy Działu Integracji Systemów i USOS

Helpdesk

mgr Joanna Andrzejuk
Kontakt: joanna.andrzejuk@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7097

Sekretariat

Aleksandra Nowakmgr Aleksandra Nowak
Kontakt: aleksandra.nowak@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7090

Administrator Baz Danych

Arkadiusz Różyckimgr inż. Arkadiusz Różycki
Kontakt: arkadiusz.rozycki@uni.opole.pl
tel. wewnętrzny: 7097

Witryna centrum.uni.opole.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close