Polska Federacja PIONIER.Id.


Cel

Celem tworzenia Federacji Zarządzania Tożsamością jest uproszczenie i zunifikowanie procedur tworzenia umów dwustronnych oraz dostarczenie bezpiecznego źródła metadanych.

Działanie

Federacyjne Zarządzanie Tożsamością jest procesem, w którym dostawca usługi świadczonej drogą elektroniczną ufa innemu podmiotowi w zakresie zweryfikowania tożsamości i uprawnień użytkownika końcowego.

Bezpieczeństwo

Proces uwierzytelnienia jest chroniony za pomocą parametrów zawartych w opisach technicznych Dostawcy Usługi i Dostawcy Tożsamości (tzw. metadanych).

Serwisy internetowe umożliwiające logowanie federacyjne