Polska Federacja PIONIER.Id.


Cel

Celem tworzenia Federacji Zarządzania Tożsamością jest uproszczenie i zunifikowanie procedur tworzenia umów dwustronnych oraz dostarczenie bezpiecznego źródła metadanych.

Działanie

Federacyjne Zarządzanie Tożsamością jest procesem, w którym dostawca usługi świadczonej drogą elektroniczną ufa innemu podmiotowi w zakresie zweryfikowania tożsamości i uprawnień użytkownika końcowego.

Bezpieczeństwo

Proces uwierzytelnienia jest chroniony za pomocą parametrów zawartych w opisach technicznych Dostawcy Usługi i Dostawcy Tożsamości (tzw. metadanych).

Serwisy internetowe umożliwiające logowanie federacyjne


Witryna centrum.uni.opole.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close