newman1Celem ogólnym projektu jest rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki dla zapewnienia instytucjom naukowym rozlokowanym na terenie całego kraju, dostępu do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury sieciowej wykorzystywanej do wpierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz umożliwiającej łączność z jednostkami naukowymi całego świata poprzez połączenie z siecią szkieletową Polskiego Internetu Optycznego PIONIER.
Cel ten będzie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych, jakimi są:

  1. Doposażenie sprzętowe 21 jednostek (zakup urządzeń sieciowych) – sieci miejskich MAN, dla zapewnienia i utrzymania najwyższych standardów światowych w zakresie infrastruktury sieciowej przeznaczonej dla jednostek naukowych podłączonych do sieci miejskich MAN na terenie całego kraju.
  2. Rozbudowę infrastruktury sieciowej wpływający na rozszerzenia możliwości podłączania kolejnych jednostek naukowych do sieci MAN
  3. Rozbudowę infrastruktury sieciowej umożliwiającą podłączonym już jednostkom naukowym korzystanie z łączy o wyższej przepustowości
  4. Wzrost poziomu niezawodności funkcjonowania sieci miejskich MAN

Realizacja projektu pośrednio służyła będzie wspieraniu badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki, co stanowi realizację założeń PO IG 2.3.

Celami jakościowymi są:

  • unowocześnienie infrastruktury teletransmisyjnej,
  • wzrost jakości usług transmisyjnych oferowanych przez sieci MAN jednostkom naukowym,
  • możliwość tworzenia wirtualnych połączeń na żądanie pomiędzy odległymi zespołami badawczymi.

Czytaj więcej…

Witryna centrum.uni.opole.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close