Centrum Informatyczne UO realizuje w sieciach MAN usługi krytyczne o wysokim poziomie niezawodności, tzw MAN-HA.
Jest to inwestycja związana z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki oraz rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych, w oparciu o Program Operacyjny : Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Na projekt pozyskane zostały środki pieniężne ponad 12,5 mln złotych (grant z UE) oraz ponad 2,2 mln złotych (dotacje NCBR).
W skład usług w obrębie MAN-HA wchodzą m. in.

  • Maszyny wirtualne i aplikacje w chmurze
  • Wirtualny dysk dostępny wszędzie
  • Chmurowa baza danych SQL
  • Narzędzia Office w chmurze

Pełne informacje na stronie projektu