Miejska Sieć Komputerowa MAN w Opolu obejmuje około 11 km tras kabli światłowodowych umieszczonych w kanalizacji teletechnicznej TPSA oraz około 3 km kanalizacji teletechnicznej własnej wybudowanej w latach 2004-2005. Sieć MAN łączy 30 lokalizacji Uniwersytetu Opolskiego, Politechniki Opolskiej oraz Urzędów Użyteczności Publicznej w tym lokalizacje Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego oraz Miejskiego. Sieć MAN obejmuje 50 portów do których dołączone są ww. lokalizacje. Jednostką wiodącą Miejskiej Sieci Komputerowej jest Uniwersytet Opolski, a jednostką koordynującą budowę sieci miejskiej jest Centrum Informatyczne Uniwersytetu Opolskiego.Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo w linku poniżej.

Miejska Sieć Komputerowa