Gwałtowny rozwój technologii teleinformatycznych otworzył ogromną szansę dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać nowe metody przetwarzania informacji w swoich dziedzinach. Realizacja projektu w znacznym stopniu umożliwiła Uczelni rozpoczęcie prac związanych z wdrożeniem e-edukacji. Mieszkańcy regionu, którymi w dużej mierze są studenci będą mogli nabywać wiedzę z zakresu, jaki je interesuje oraz stawać się bardziej kreatywni. Ukończenie szkoleń czy studiów w ramach zdobywania wiedzy na odległość potencjalnie zwiększa szanse na znalezienie dobrej pracy oraz systematyczne przyswajanie nowych umiejętności. Kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacji staje się szczególnie ważne w sytuacji zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Pełny opis projektu na stronie www.e-learning.uni.opole.pl

Witryna centrum.uni.opole.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close