Gwałtowny rozwój technologii teleinformatycznych otworzył ogromną szansę dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać nowe metody przetwarzania informacji w swoich dziedzinach. Realizacja projektu w latach 2010-2011 w znacznym stopniu umożliwiła uczelni rozpoczęcie prac związanych z wdrożeniem e-edukacji. Mieszkańcy regionu, którymi w dużej mierze są studenci mogą nabywać wiedzę z zakresu, jaki je interesuje oraz stawać się bardziej kreatywni. Ukończenie szkoleń czy studiów w ramach zdobywania wiedzy na odległość potencjalnie zwiększa szanse na znalezienie dobrej pracy oraz systematyczne przyswajanie nowych umiejętności. Kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych technik komunikacji staje się szczególnie ważne w sytuacji zmieniających się potrzeb rynku pracy.