wniosek-strony-2W związku z koniecznością dostosowania starych stron w domenie uni.opole.pl niezbędne jest złożenie do Centrum Informatycznego UO wniosku. W zależności czy strona będzie dla Wydziału/Jednostki organizacyjnej czy dla Organizacji studenckiej/Koła naukowego, należy ze strony Centrum Informatycznego zakładka Centrum/Regulamin sieci, pobrać odpowiedni wniosek – wniosek o założenie strony dla Wydziału/Jednostki lub wniosek o założenie strony dla Organizacji studenckiej/Koła naukowego.

  • Wniosek wypełnia lokalny administrator strony, która będzie tworzona.
  • We wniosku wpisuje nazwę domeny strony oraz nazwę szablonu, który wybiera. Do dyspozycji są trzy szablony, opracowane przez CI w porozumieniu z Działem Promocji UO. Szablony do wglądu: centrum.uni.opole.pl/szablon11 ; http://centrum.uni.opole.pl/szablon12 ; http://centrum.uni.opole.pl/szablon13
    Nie dopuszcza się zmiany układu na tzw “pudełkowy” – z bocznymi pasami!
  • Po wypełnieniu wniosku, lokalny administrator przekazuje go do swojego przełożonego (Dziekan, Dyrektor, Kierownik, etc) celem podpisania i opieczętowania.
  • Kolejnym krokiem jest złożenie wypełnionego i opieczętowanego wniosku do sekretariatu (pok. 204) Centrum Informatycznego UO, ul. Oleska 48 Opole (wejście od ul Czaplaka).
  • Dalsze kroki podejmuje już Centrum Informatyczne, akceptując warunki techniczne i przekazuje wniosek do Rektoratu. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11 listopada 2016 r.
  • Po akceptacji wniosku administratorzy CI generują wnioskowany szablon strony i przekazują lokalnemu administratorowi do realizacji.