wniosek-strony-2W związku z koniecznością dostosowania starych stron w domenie uni.opole.pl niezbędne jest złożenie do Centrum Informatycznego UO wniosku. W zależności czy strona będzie dla Wydziału/Jednostki organizacyjnej czy dla Organizacji studenckiej/Koła naukowego, należy ze strony Centrum Informatycznego zakładka Centrum/Regulamin sieci, pobrać odpowiedni wniosek – wniosek o założenie strony dla Wydziału/Jednostki lub wniosek o założenie strony dla Organizacji studenckiej/Koła naukowego.

  • Wniosek wypełnia lokalny administrator strony, która będzie tworzona.
  • We wniosku wpisuje nazwę domeny strony oraz nazwę szablonu, który wybiera. Do dyspozycji są trzy szablony, opracowane przez CI w porozumieniu z Działem Promocji UO. Szablony do wglądu: centrum.uni.opole.pl/szablon11 ; http://centrum.uni.opole.pl/szablon12 ; http://centrum.uni.opole.pl/szablon13
    Nie dopuszcza się zmiany układu na tzw “pudełkowy” – z bocznymi pasami!
  • Po wypełnieniu wniosku, lokalny administrator przekazuje go do swojego przełożonego (Dziekan, Dyrektor, Kierownik, etc) celem podpisania i opieczętowania.
  • Kolejnym krokiem jest złożenie wypełnionego i opieczętowanego wniosku do sekretariatu (pok. 204) Centrum Informatycznego UO, ul. Oleska 48 Opole (wejście od ul Czaplaka).
  • Dalsze kroki podejmuje już Centrum Informatyczne, akceptując warunki techniczne i przekazuje wniosek do Rektoratu. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 11 listopada 2016 r.
  • Po akceptacji wniosku administratorzy CI generują wnioskowany szablon strony i przekazują lokalnemu administratorowi do realizacji.

 

Witryna centrum.uni.opole.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close