Aktualizacja 15.03.2018 r.:
Informujemy, że wykaz stron niezweryfikowanych zostanie ostatecznie zaktualizowany dnia 19 marca 2018 r (poniedziałek).


Aktualizacja:
Na posiedzeniu rozszerzonego Kolegium Rektorskiego, które odbyło się w dniu 22.02.2018 r., po przedstawieniu stanu realizacji i stopnia zaawansowania wykonania przedmiotowego obowiązku przez poszczególne jednostki organizacyjne, JM Rektor podjął decyzję o przedłużeniu terminu złożenia wymaganych Zarządzeniem nr 39/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. dokumentów do dnia 15 marca 2018 r. – termin ostateczny.


Zgodnie z pismem Pani Rektor, skierowanym do kadry kierowniczej wszystkich jednostek organizacyjnych UO (nr R/1497/2017 z dnia 12.10.2017 r. – do pobrania tylko po zalogowaniu), z dniem 30.11.2017 r., upłynął termin wyznaczony na zaktualizowanie informacji dotyczących stron WWW poszczególnych jednostek organizacyjnych. Poniżej publikujemy wykaz stron WWW w domenie uni.opole.pl, co do których nie zostały złożone dokumenty w w/w terminie. Pobranie pliku jest możliwe tylko dla pracowników UO, po wpisaniu login (adres email) i hasła (hasło używane do logowania).

Wykaz stron będzie aktualizowany na bieżąco po uzupełnieniu brakujących dokumentów.