Nowy sposób logowania do wszystkich systemów informatycznych
odbywać się będzie w jednym CENTRALNYM SYSTEMIE LOGOWANIA „CAS”, za pomocą jednego loginu i hasła.
System CAS dostępny jest pod adresem https://login.uni.opole.pl

Nowy login (zamiast numeru PESEL), będzie miał postać nr_indeksu@student.uni.opole.pl natomiast hasło pozostaje to samo, tj. takie, jakie było używane do tej pory do logowania w USOSweb lub/i elektronicznej poczcie uniwersyteckiej.

Zmiana hasła lub odzyskanie zapomnianego hasła będzie możliwe zdalnie, poprzez pulpit zarządzania kontem systemu CAS, pod warunkiem, że w systemie CAS będzie podany aktualny i poprawny alternatywny adres e-mail lub jeśli taki adres podany był wcześniej w systemie USOS lub IRK.
Odzyskanie zapomnianego hasła będzie możliwe również po osobistym zgłoszeniu się w swoim dziekanacie.

Studentom nowo przyjętym, do studenckiego konta pocztowego zostanie przyporządkowane hasło używane podczas rejestracji na studia w systemie IRK.

System CAS obejmuje serwisy:
USOSweb – Wirtualny dziekanat
UL – Rejestracje żetonowe na WF i Języki Obce
APD – Archiwum Prac Dyplomowych
ANKIETER – System ankietujący
E-STUDIA – Platforma e-learning
SRS – System Rezerwacji Sal