O systemie USOS

Główna strona projektu www.usos.edu.pl

USOS jak podaje Wikipedia jest to „(…) system informatyczny służący do zarządzania tokiem studiów w szkole wyższej (…)”. Jest to aplikacja rozwijana przez konsorcjum państwowych uczelni uniwersyteckich zrzeszonych w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI).

Początki aplikacji sięgają roku 2000, kiedy to na bazie szwedzkiego projektu LADOK grupa uniwersytetów rozpoczęła realizację systemu informatycznego w ramach projektu TEMPUS NET. Projekt wystartował w lutym 2000 roku wersją 1.0 a zakończył się w grudniu 2001 roku wersją USOS-a 1.10. Od wersji 1.11 z 2002 roku USOS jest własnością konsorcjum MUCI, którego to Uniwersytet Opolski jest jednym z członków-założycieli. W chwili obecnej system USOS eksploatowany jest w wersji 4.0.

MUCI zrzesza 18 uczelni-udziałowców (uniwersytety państwowe) oraz 12 członków stowarzyszonych (akademie, politechniki, wyższe szkoły zawodowe w tym jedna niepubliczna). Studenci, którzy korzystają z USOS-a stanowią 27% ogółu studentów w Polsce co daje 41% studentów uczelni publicznych.

Na UO w pracach nad wdrożeniem i rozwijaniem USOS-a uczestniczyli:

Od 1998r. do kwietnia 2003 r.

 • pełnomocnik rektora ds. Informatyzacji Uczelni dr inż. Mirosław Bąk
 • mgr inż. Waldemar Lechowicz
 • mgr Jadwiga Kubicha

Od kwietnia 2003r. do maja 2005 r.

 • mgr Daniel Łaś

Od maja 2005 r. do 2014 r.

 • pełnomocnik rektora ds. wdrożenia USOS na UO inż. Tomasz Moskal

Do września 2016r.

 • pełnomocnik rektora ds. wdrożenia USOS na UO dr Andrzej Jasiński

Od września 2016r. – nadal

 • pełnomocnik rektora ds. wdrożenia USOS na UO mgr Ewelina Zalas

Wdrożenie oprogramowania na UO rozpoczęło się od decyzji nr1/2005 Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Józefa Musieloka z dnia 31 marca 2005 w sprawie wdrożenia systemu USOS na Uniwersytecie Opolskim.

Co daje uczelni USOS?
Pozwala obsłużyć następujące obszary działalności uczelnianej administracji:

 • oferta dydaktyczna uczelni (definiowanie przedmiotów, zajęć, programów, terminów zajęć itp.)
 • obsługa toku studiów każdego studenta (zajęcia, oceny, protokoły, wznowienia studiów itp.)
 • immatrykulacja studentów
 • drukowanie i obsługa Elektronicznych Legitymacji Studenckich
 • podania studenckie
 • pensum pracownicze
 • prace i egzaminy dyplomowe
 • stypendia
 • rejestracje na zajęcia
 • płatności za usługi edukacyjne
 • sprawozdawczość
 • międzyuczelniana (w tym międzynarodowa) wymiana studencka
 • ankiety

Zadania te realizowane są poprzez dedykowane serwisy internetowe, takie jak:

 • USOSWeb – serwis udostępniający studentom i pracownikom naukowym dane gromadzone w USOS w formie wirtualnego dziekanatu.
 • IRK – serwis dla kandydatów na studia umożliwiający przeprowadzania procesu rekrutacji na uczelnię.
 • APD – serwis będący repozytorium prac dyplomowych.
 • Informator ECTS – serwis zawierający informacje na temat punktów ECTS.
 • SRS – serwis będący systemem rezerwacji sal.
 • Ankieter – serwis umożliwiający prowadzenie wszelkiego rodzaju ankiet wśród studentów i pracowników naukowych uczelni.
 • BK – serwis biura karier