O systemie USOS

Główna strona projektu www.usos.edu.pl

USOS jak podaje Wikipedia jest to „(…) system informatyczny służący do zarządzania tokiem studiów w szkole wyższej (…)”. Jest to aplikacja rozwijana przez konsorcjum państwowych uczelni uniwersyteckich zrzeszonych w Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI).

Początki aplikacji sięgają roku 2000, kiedy to na bazie szwedzkiego projektu LADOK grupa uniwersytetów rozpoczęła realizację systemu informatycznego w ramach projektu TEMPUS NET. Projekt wystartował w lutym 2000 roku wersją 1.0 a zakończył się w grudniu 2001 roku wersją USOS-a 1.10. Od wersji 1.11 z 2002 roku USOS jest własnością konsorcjum MUCI, którego to Uniwersytet Opolski jest jednym z członków-założycieli. W chwili obecnej system USOS eksploatowany jest w wersji 4.0.

MUCI zrzesza 18 uczelni-udziałowców (uniwersytety państwowe) oraz 12 członków stowarzyszonych (akademie, politechniki, wyższe szkoły zawodowe w tym jedna niepubliczna). Studenci, którzy korzystają z USOS-a stanowią 27% ogółu studentów w Polsce co daje 41% studentów uczelni publicznych.

Na UO w pracach nad wdrożeniem i rozwijaniem USOS-a uczestniczyli:

Od 1998r. do kwietnia 2003 r.

 • pełnomocnik rektora ds. Informatyzacji Uczelni dr inż. Mirosław Bąk
 • mgr inż. Waldemar Lechowicz
 • mgr Jadwiga Kubicha

Od kwietnia 2003r. do maja 2005 r.

 • mgr Daniel Łaś

Od maja 2005 r. do 2014 r.

 • pełnomocnik rektora ds. wdrożenia USOS na UO inż. Tomasz Moskal

Do września 2016r.

 • pełnomocnik rektora ds. wdrożenia USOS na UO dr Andrzej Jasiński

Od września 2016r. – nadal

 • pełnomocnik rektora ds. wdrożenia USOS na UO mgr Katarzyna Kochanowska

Wdrożenie oprogramowania na UO rozpoczęło się od decyzji nr1/2005 Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Józefa Musieloka z dnia 31 marca 2005 w sprawie wdrożenia systemu USOS na Uniwersytecie Opolskim.

Co daje uczelni USOS?
Pozwala obsłużyć następujące obszary działalności uczelnianej administracji:

 • oferta dydaktyczna uczelni (definiowanie przedmiotów, zajęć, programów, terminów zajęć itp.)
 • obsługa toku studiów każdego studenta (zajęcia, oceny, protokoły, wznowienia studiów itp.)
 • immatrykulacja studentów
 • drukowanie i obsługa Elektronicznych Legitymacji Studenckich
 • podania studenckie
 • pensum pracownicze
 • prace i egzaminy dyplomowe
 • stypendia
 • rejestracje na zajęcia
 • płatności za usługi edukacyjne
 • sprawozdawczość
 • międzyuczelniana (w tym międzynarodowa) wymiana studencka
 • ankiety

Zadania te realizowane są poprzez dedykowane serwisy internetowe, takie jak:

 • USOSWeb – serwis udostępniający studentom i pracownikom naukowym dane gromadzone w USOS w formie wirtualnego dziekanatu.
 • UL – serwis umożliwiający rejestrację na uczelniane lektoraty przy pomocy systemu żetonowego.
 • IRK – serwis dla kandydatów na studia umożliwiający przeprowadzania procesu rekrutacji na uczelnię.
 • APD – serwis będący repozytorium prac dyplomowych.
 • Informator ECTS – serwis zawierający informacje na temat punktów ECTS.
 • SRS – serwis będący systemem rezerwacji sal.
 • Ankieter – serwis umożliwiający prowadzenie wszelkiego rodzaju ankiet wśród studentów i pracowników naukowych uczelni.
 • BK – serwis biura karier

Witryna centrum.uni.opole.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close