Szanowni Państwo,
W związku z wykrytym przez CERT Polska zagrożeniem, polegającym na możliwości wycieku danych, w przypadku korzystania ze stron i serwisów firm trzecich, które do weryfikacji Państwa tożsamości mogły wymagać podania danych logowania do systemów Uniwersytetu Opolskiego, i które mogły korzystać z powszechnie stosowanej usługi SheerID, zalecamy profilaktyczną zmianę hasła do konta UO i przypominamy kilka dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem internetowym:
  • przede wszystkim, w żadnym wypadku nie należy podawać pełnych danych dostępowych do systemów uniwersyteckich osobom trzecim oraz w serwisach internetowych i usługach nienależących do UO,
  • należy regularnie zmieniać hasła dostępowe do swojego konta, pamiętając o odpowiedniej złożoności hasła,
  • nie należy stosować jednakowego hasła do różnych serwisów i usług zewnętrznych,
  • zaleca się włączyć uwierzytelnianie dwuetapowe wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
  • szczególną uwagę powinno się zwrócić także na bezpieczeństwo swojej prywatnej skrzynki pocztowej – za jej pomocą istnieje możliwość zresetowania haseł do pozostałych serwisów, w których posiadamy konta,
  • do prowadzenia korespondencji uczelnianej powinno się używać uniwersyteckiego adresu e-mail.
Zespół Centrum Informatycznego UO