PracownikDostała Pani/dostał Pan pracę w Uniwersytecie Opolskim (UO)?…Świetnie! Gratulujemy!
Przedstawiamy zatem informacje, które powinny Państwu pomóc w załatwieniu formalności odnośnie usług informatycznych w naszej Uczelni.

 

  • Nowo przyjęty pracownik otrzymuje w Dziale Spraw Pracowniczych UO tzw. “obiegówkę”. Z tą obiegówką (jako dowód, że jesteście Państwo pracownikami UO) oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość trzeba będzie wybrać się do Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego (CI) w celu załatwienia formalności związanych z dostępem do usług teleinformatycznych. Chcąc bowiem korzystać z takich usług, każdy pracownik UO musi posiadać indywidualny adres e-mail założony w domenie uni.opole.pl. Proponujemy, by przed wizytą
    w CI zapoznać się z procedurami oraz wydrukować, wypełnić i podpisać odpowiednie wnioski i dostarczyć je do CI.
  • Kolejnym niezbędnym i obowiązkowym dokumentem, który podpisują pracownicy UO i dostarczają do CI jest Oświadczenie o zachowaniu poufności (Załącznik nr 6 w .pdf).
  • Pracownicy UO mają dostęp do systemów informatycznych Uczelni oraz do Systemu Obsługi Studiów (USOS). Na stronie “Materiały do pobrania” należy zapoznać się z Procedurą nadawania uprawnień do przetwarzania danych osobowych i rejestrowania użytkowników w systemie informatycznym, wypełnić wniosek o nadanie/zmianę uprawnień użytkownika systemu informatycznego oraz systemu USOS, nadanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych i zapoznać się z dołączonymi do tego wniosku załącznikami.