komp1sZ ostatnich obserwacji wynika, że w ostatnim czasie nasiliły się próby zainfekowania komputera użytkowników posiadających adresy mailowe w domenie uni.opole.pl. W związku z tym Centrum Informatyczne przestrzega użytkowników aby w żadnym wypadku nie otwierali podejrzanych e-maili, a tym bardziej zawartych w nich załączników. Treści wiadomości są skonstruowane bardzo wiarygodnie, np “w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przesyłamy fakturę VAT…”. Jeśli nie jesteście Państwo pewni, że wiadomość jest zaufana prosimy niezwłocznie usunąć maila wraz załącznikiem. Zlekceważenie sobie tych prostych zasad może doprowadzić do nieodwracalnej  utraty danych, wycieku haseł oraz zablokowanym dostępem do komputera.