W związku z licznymi telefonami od Studentów mających problemem z zalogowaniem się do systemu USOS i do poczty UO przedstawiamy Instrukcję logowania do systemu usosweb w przypadku problemów z logowaniem, które mogą występować od 12.02.2020r.

Przyczyną problemów z logowaniem Centralnego Systemu Logowania (CAS) pod adresem https://login.uni.opole.pl mogą być:

  • brak wykonanej migracji konta w terminie do 12.02.2020 roku
  • błędnie wpisywany identyfikator studenta w formie numeru indeksu zamiast uczelnianego maila numer_indeksu@student.uni.opole.pl
  • hasło zawierające imię i/lub nazwisko
  • hasło zawierające niedowolne znaki takie jak:  polskie znaki diakrytyczne (ąęóćłńśżź) i/lub znak at (@)