Procedura zmiany hasła do systemów informatycznych UO, w tym:

 • Poczta e-mail
 • USOSWeb
 • APD
 • Eduroam
 • Dysk.uni
 • Microsoft Teams

1.     Wymagania złożoności hasła

Hasło musi spełniać następujące wymagania:

 • Posiadać minimum 8 znaków
 • Zawierać wielką literę
 • Zawierać małą literę
 • Zawierać cyfrę
 • Zawierać znak specjalny (np. . , ! # $ % ? itp.)
 • Nie może zawierać w sobie:
  o Imienia
  o Nazwiska
  o Loginu
  o Znaku @
  o Polskich znaków (np. ą, ł, ć, itp.)
  o Domeny uni.opole.pl lub student.uni.opole.pl

2. Zmiana hasła

Aby zmienić hasło należy wejść na stronę internetową https://panel.uni.opole.pl i zalogować się poprzez Centralny System Logowania:
Po udanym logowaniu należy w prawym górnym rogu kliknąć w strzałkę i wybrać opcję „Zmień hasło”
Następnie pojawi się okno do zmiany hasła, w którym należy w pierwszym polu wpisać aktualne hasło a w kolejnych dwóch wpisać nowe hasło i nacisnąć „Zapisz”.
UWAGA! Nowe hasło musi spełniać wymogi bezpieczeństwa opisane w pkt 1.
Po udanej zmianie hasła zostanie wyświetlona informacja na zielonym tle.

To wszystko. Hasło zostało zmienione i można korzystać już z nowego hasła.

UWAGA! W przypadku Microsoft Teams nowe hasło zacznie działać do 30 minut od jego zmiany.


3. Odzyskanie zapomnianego hasła

Aby nadać nowe hasło w przypadku braku możliwości zalogowania się należy wejść na stronę https://panel.uni.opole.pl i wybrać opcję „Nie pamiętasz hasła?„
Następnie należy wpisać swój uniwersytecki adres e-mail i nacisnąć przycisk „Wyślij”
Jeżeli z kontem jest skojarzony alternatywny adres e-mail to zostanie na niego wysłany link do odzyskania hasła, na który należy kliknąć w ciągu 24 godzin.
W przypadku braku skojarzonego alternatywnego adresu e-mail zostanie wyświetlony błąd.
W takiej sytuacji należy skontaktować się z Centrum Informatycznym, dane znajdują się w zakładce Kontakt.
Następnie należy zalogować się do swojej skrzynki pocztowej na którą został wysłany link do odzyskiwania hasła i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.
UWAGA! Nowe hasło musi spełniać wymogi bezpieczeństwa opisane w pkt 1.