Z dniem 15 listopada 2008 r. wprowadza się Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego zwanej dalej SKUO, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Więcej: http://centrum.uni.opole.pl/regulamin-sieci-komputerowej-uo/