Uprzejmie informujemy, że został opracowany nowy Regulamin Serwisu informacyjnego WWW w UO zatwierdzony w formie Zarządzenia Rektora nr 39/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., który w przejrzysty sposób określa sposoby uzyskania, opracowania i publikacji nowych stron WWW w domenie uni.opole.pl oraz dostosowania już istniejących stron WWW. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Serwisu Informacyjnego WWW w UO.