news12Numery kont  znajdują się  na stronie USOSweb po zalogowaniu się na indywidualnym koncie studenta i wybraniu z menu opcji PŁATNOŚCI FK

Każdy student posiada dwa lub trzy indywidualne rachunki bankowe:

  • dla płatności za czesne i ich odsetki, żetony, powtarzanie semestru, powtarzanie przedmiotu w ramach wpisu warunkowego
  • dla opłat za legitymację elektroniczną
  • dla opłat za akademik i odsetki za nieterminowe wnoszenie tych opłat

Opłaty za druki papierowe (indeksy, dyplomy, legitymacje papierowe) należy uiszczać na konto wydziałowe, którego numer można również znaleźć na stronach internetowych poszczególnych wydziałów. Wpłata na inne konto niż wskazane dla danego rodzaju płatności będzie skutkowało nierozliczeniem płatności na czas, co może wiązać się z naliczeniem odsetek, skreśleniem z listy studentów lub opóźnieniem realizacji danej usługi.

Prosimy Studentów o monitorowanie na stronach USOSweb poprawności Państwa rozliczeń finansowych i zgłaszania wszelkich nieprawidłowości na adres mailowy swojego dziekanatu. Zaległe należności za okres do 1 X 2015r.  nie będą widoczne w systemie USOSweb, w celu ustalenia kwoty zaległości należy skontaktować się ze swoim dziekanatem.