W ramach umowy na sukcesywne dostawy monitorów zawartej z firmą BLUESOFT Sp z o.o. z Opola, możliwy jest zakup monitorów w czterech dostępnych specyfikacjach. Realizacja zakupu odbywa się na podstawie dostarczonego do Centrum Informatycznego wypełnionego zamówienia w którym Zainteresowany wybiera jedną z dostępnych specyfikacji monitorów. Zgodnie z umową jej Wykonawca dostarcza monitory o parametrach nie gorszych niż przedstawione poniżej. Modele dostarczanych monitorów dla konkretnej specyfikacji będą uzależnione od ich dostępności w momencie składania zamówienia.

Procedura zakupu monitorów

ETAP 1

Składanie zamówienia na monitory w ramach umowy na dostawę sukcesywną nr D/52/2019 część nr 4 z dnia 17.02.2020 r., należy:

  1. Pobrać plik formularz zamówienia (skoroszyt  Excel) i wypełnić go w następujący sposób: w arkuszu “Zamówienie”  wybrać kolejno > z kolumny Właściwości specyfikację monitora > Ilość.
  2. Wskazać osobę zainteresowaną.
  3. Przekazać Kierownikowi jednostki/dysponentowi środków finansowych celem wskazania źródła finansowania zamówienia.
  4. Uzyskać potwierdzenie źródła finansowania przez Kwestora lub inną osobę upoważnioną do potwierdzania źródła finansowania.
  5. Dostarczyć wypełnione i podpisane (przez wszystkie w/w osoby) zamówienie do Centrum Informatycznego.

ETAP 2
Realizacja dostawy i płatności:

  1. Zamówiony sprzęt wraz z fakturą zostanie przesłany na adres Centrum Informatycznego UO, którego pracownicy sprawdzą zgodność otrzymanego towaru oraz kwoty zakupu wykazanych na fakturze z kwotą na zamówieniu.
  2. Następnie faktura zostanie przekazana do zainteresowanej jednostki UO w celu sporządzenia opisu do faktury i uzyskaniu podpisów osób potwierdzających opis do faktury w części merytorycznej oraz w zakresie źródła finansowania.
  3. Niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania faktury, powyższą fakturę wraz z załącznikiem (opisem faktury z wymaganymi podpisami) należy przekazać do Realizatora celem potwierdzenia trybu udzielenia zamówienia.
  4. Monitory będą do odbioru w biurze Centrum Informatycznego, ul. Oleska 48.

W przypadku trudności w wypełnieniu dokumentów proszę o kontakt telefoniczny – 77 452 70 95

Specyfikacja nr 1 - monitor 21,5"
 
 
 

Monitor 21,5″

1. Przekątna ekranu 21,5”
2. Rozdzielczość 1920×1080
3. Jasność 250 cd/m2
4. Kontrast statyczny 1.000:1
5. Kąty widzenia poziom / pion 170o / 160o
6. Czas reakcji 1 ms
7. Dostępne złącza HDMI
Regulacja wysokości położenia matrycy, kabel sygnałowy, wbudowany zasilacz

Powyższa specyfikacja dostępna w cenie netto 421,51 zł*

ZAMÓW wybierając specyfikację nr 1

Specyfikacja nr 2 - monitor 23,5"
 
 
 

Monitor 23,5″

1. Przekątna ekranu 23,5”
2. Rozdzielczość 1920×1080
3. Jasność 250 cd/m2
4. Kontrast statyczny 1.000:1
5. Kąty widzenia poziom / pion 170o / 160o
6. Czas reakcji 5 ms
7. Dostępne złącza HDMI
8. USB 4 szt.
9. Wbudowany głośnik stereo
Pivot, kabel sygnałowy, wbudowany zasilacz

Powyższa specyfikacja dostępna w cenie netto 511,75 zł*

ZAMÓW wybierając specyfikację nr 2

Specyfikacja nr 3 - monitor 24,1"
 
 
 

Monitor 24,1″

1. Przekątna ekranu 24,1”
2. Rozdzielczość 1920×1200
3. Jasność 300 cd/m2
4. Kontrast statyczny 1.000:1
5. Kąty widzenia poziom / pion 178o / 178o
6. Czas reakcji 5 ms
7. Dostępne złącza HDMI
8. USB 2 szt.
9. Wbudowany głośnik stereo
Pivot, kabel sygnałowy, wbudowany zasilacz

Powyższa specyfikacja dostępna w cenie netto 789,11 zł*

ZAMÓW wybierając specyfikację nr 3

Specyfikacja nr 4 - monitor 27"
 
 
 

Monitor 27″

1. Przekątna ekranu 27”
2. Rozdzielczość 1920×1080
3. Jasność 250 cd/m2
4. Kontrast statyczny 1.000:1
5. Kąty widzenia poziom / pion 178o / 178o
6. Czas reakcji 5 ms
7. Dostępne złącza VGA, HDMI, DisplayPort
8. USB 2 szt.
9. Wbudowany głośnik stereo
Regulacja położenia, kabel sygnałowy, wbudowany zasilacz

Powyższa specyfikacja dostępna w cenie netto 666,57 zł*

ZAMÓW wybierając specyfikację nr 4

*zakup możliwy na preferencyjnych warunkach to jest z 0% stawką podatku VAT po uzyskaniu zaświadczenia z MNiSzW