Centrum Informatyczne UONa skutek zmian w organizacji i systemie pracy Uniwersytetu Opolskiego wprowadzonych Zarządzeniem Rektora nr 24/2020 r. z dnia 13 marca 2020 roku w związku z nadzwyczajną sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem COVID19, uprzejmie informujemy, że sekretariat Centrum Informatycznego będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00.

Jeśli sprawa nie wymaga osobistego stawiennictwa, zgłoszenia prosimy przekazywać drogą mailową lub telefoniczną.

Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych i sprzętu komputerowego prosimy zgłaszać na adres poczty e-mail: zgloszenia@uni.opole.pl lub telefonicznie  (77)4527090 (z sieci wewnętrznej – 7090).