USOS – helpdesk

dla Rad Programowych

SŁOWNIKI -> SŁOWNIKI PROGRAMÓW i WYMAGAŃ w zakładce “Standardy naucz.” lub odpowiednio “Warunki przyjęć”. Następnie należy je dodać do odpowiedniego programu w oknie SŁOWNIKI -> PROGRAMY STUDIÓW w zakładce “Suplement c.d.”

W polu “Ważny od” należy podać cykl dydaktyczny, w którym rozpoczyna student studia.

  • Instrukcja dotycząca wydruku suplementu
  • wielokrotne zaliczanieUwaga!! Wraz z nową wersja systemu może pojawić się problem związany z przedmiotami, które mogą być zaliczane wielokrotnie podczas studiów (chodzi o przedmiot o tym samym kodzie pojawiający się na kilku etapach studenta). Aby przedmiot mógł być zaliczany wielokrotnie należy w polu “czy dozwolone wielokrotne zaliczanie” wybrać “TAK” w oknie PRZEDMIOTY -> PRZEDMIOTY.