Serwis Informacyjny WWW

Centrum Informatyczne Uniwersytetu Opolskiego świadczy usługi w zakresie wdrażania oraz utrzymywania stron WWW w Serwisie Informacyjnym Uniwersytetu Opolskiego, W celu ujednolicenia, a jednocześnie odświeżenia istniejących już stron WWW w domenie uni.opole.pl, wraz z Biurem Promocji i Informacji Uniwersytetu Opolskiego zostały opracowane nowoczesne szablony stron WWW. Serwis Informacyjny WWW osadzony jest na nowoczesnych, bezpiecznych i stabilnych serwerach o bardzo dużej wydajności, dzięki czemu strony WWW ładują się bezproblemowo. Dla usystematyzowania procesu pozyskania strony WWW dla jednostek organizacyjnych UO, w 2017 roku został opracowany Regulamin Serwisu informacyjnego WWW w UO zatwierdzony w formie Zarządzenia Rektora nr 39/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., który w przejrzysty sposób określa sposoby uzyskania, opracowania i publikacji stron WWW w domenie uni.opole.pl.

W celu założenia nowej strony WWW, bądź aktualizacji istniejącej strony WWW, osoba wskazana jako administrator lokalny WWW w Jednostce Organizacyjnej UO składa wniosek o założenie strony WWW (załącznik nr 7 do regulaminu) wraz z pozostałymi niezbędnymi załącznikami, określonymi w Regulaminie Serwisu Informacyjnego WWW (załącznik 9 i załącznik 10-A),

Każda strona WWW może posiadać wiele osób pełniących role Administratora lokalnego czy Redaktora. W przypadku chęci dopisania lub usunięcia Redaktora strony WWW lub administratora strony WWW, należy złożyć wniosek o założenie konta administratora lub redaktora (załącznik nr 8 do regulaminu) wraz z pozostałymi niezbędnymi załącznikami, określonymi w Regulaminie Serwisu Informacyjnego WWW (załącznik 9 i załącznik 10-A lub załącznik 10-R),

Uwaga! Przed złożeniem wniosków należy zapoznać się z Regulaminem Serwisu Informacyjnego WWW!

Administrator Serwisu Informacyjnego WWW:
Jacek Złoty (jacek.zloty@uni.opole.pl)