W związku z wprowadzonym Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego nr 39/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., tj. „Regulaminem serwisu informacyjnego WWW oraz udostępniania, wdrażania i utrzymania stron WWW w Uniwersytecie Opolskim” , oraz zgodnie z rekomendacjami przeprowadzonego audytu dot. „Dostosowania systemów informatycznych podmiotów realizujących zadania publiczne służące prezentacji informacji do standardów Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0)” udostępniamy poniżej wykaz stron istniejących w domenie Uniwersytetu Opolskiego. Pobranie pliku jest możliwe tylko dla pracowników UO, po wpisaniu login (adres email) i hasła (hasło używane do logowania. Poniższy plik należy pobrać, wypełnić i przekazać do Centrum Informatycznego UO wraz z wymaganymi Regulaminem załącznikami.

Wykaz stron UO (.xlsx)