Podstawowa Konfiguracja poczty UO w pigułce

Informacje potrzebne do skonfigurowania klienta poczty

  • Serwer POP3: pop.uni.opole.pl
  • Serwer IMAP: imap.uni.opole.pl
  • Serwer SMTP: smtp.uni.opole.pl
  • Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania
  • Serwer SMTP używa szyfrowanego połączenia (SSL) na porcie: 465
  • Serwer POP3 używa szyfrowanego połączenia (SSL) na porcie: 995
  • Serwer IMAP używa szyfrowanego połączenia (SSL) na porcie: 993

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe instrukcje konfiguracji najczęściej używanych programów pocztowych w urządzeniach stacjonarnych oraz mobilnych.

Konfiguracja asystenta nieobecności ( autoresponder ).