Logo UO
Jeśli zostałeś przekierowany na niniejszą stronę to prawdopodobnie oznacza, że zostały niedopełnione wymogi formalne odnośnie strony, którą szukasz, określone w Regulaminie stron WWW obowiązującym w Uniwersytecie Opolskim. 

Na posiedzeniu rozszerzonego Kolegium Rektorskiego, które odbyło się w dniu 22.02.2018 r., po przedstawieniu stanu realizacji i stopnia zaawansowania wykonania przedmiotowego obowiązku przez poszczególne jednostki organizacyjne, JM Rektor podjął decyzję o przedłużeniu terminu złożenia wymaganych Zarządzeniem nr 39/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. dokumentów do dnia 15 marca 2018 r.  Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: https://centrum.uni.opole.pl/blokada-stron-w-domenie-uni-opole-pl/ Regulamin stron WWW oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: https://centrum.uni.opole.pl/serwis-informacyjny-www/