Logo UO
Jeśli zostałeś przekierowany na niniejszą stronę to prawdopodobnie oznacza, że zostały niedopełnione wymogi formalne odnośnie strony, którą szukasz, określone w Regulaminie stron WWW obowiązującym w Uniwersytecie Opolskim. 

Na posiedzeniu rozszerzonego Kolegium Rektorskiego, które odbyło się w dniu 22.02.2018 r., po przedstawieniu stanu realizacji i stopnia zaawansowania wykonania przedmiotowego obowiązku przez poszczególne jednostki organizacyjne, JM Rektor podjął decyzję o przedłużeniu terminu złożenia wymaganych Zarządzeniem nr 39/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. dokumentów do dnia 15 marca 2018 r.  Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: https://centrum.uni.opole.pl/blokada-stron-w-domenie-uni-opole-pl/ Regulamin stron WWW oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: https://centrum.uni.opole.pl/serwis-informacyjny-www/

Witryna centrum.uni.opole.pl wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close